ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2012010 מתאריך 29/07/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מצפה רמוןתוכנית27/ 02/ 101/ 25מרכז תיירות - מצפה רמון
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 165פארק הייטק ומתנ"ח - אשקלון
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
באר טוביה, באר-טוביה, אמוניםתוכנית8/ 03/ 120/ 15מושב אמונים - באר טוביה
אבו בסמה, גלילית מחוז הדרום, מיתר, שמעונים, תמר, חורה, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 03/ 264יער יתיר
באר שבעתוכנית5/ 03/ 134/ 35הפיכת שטח לבנייני ציבור לאזור מגורים ברחוב השיטה נווה נוי
באר טוביה, באר-טוביה, עזריקםתוכנית8/ 03/ 115/ 15תוספת 10 מגרשים במושב עזריקם
אילתתוכנית2/ 03/ 244בית מגורים ברחוב היסמין, מגרש 383 גנים ב' אילת