ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית

מס' 2012007 מתאריך 16/07/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
שדרותתוכנית21/ 03/ 104/ 34רחוב דוד אלעזר 1 - שדרות
שמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 02/ 220/ 18שכונה ד' מגרש 47
שמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 240/ 26מגרש 601 שכ' 1 חורה
שמעונים, שדות נגב, שרשרתתוכנית7/ 02/ 328/ 25תחנת תדלוק שרשרת
באר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 167שמורת טבע בריכת רוברטס
שמעונים, מרחבים, תפרחתוכנית7/ 03/ 236/ 12מתקני הספקת מים תפרח
באר טוביה, באר-טוביה, ניר בניםתוכנית8/ 03/ 111/ 20שינוי יעוד מגרש 48 א' ממגורים באזור חקלאי למגורים א' במושב ניר בנים
שדרותתוכנית21/ 03/ 124לפיד אפיקי דעת
ערדתוכנית24/ 03/ 153מועדון רכיבה
שמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 297/ 3הגדלת זכויות בניה - שכונה 13 מגרש 111 כסייפה
שמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 322/ 5מגרשים 63-64-65 שכונה 25 כסייפה
שמעונים, אשכולתוכנית7/ 03/ 233/ 4תחנת סניקה לביוב מבטחים
שקמים, חוף אשקלון, גיאהתוכנית6/ 03/ 158/ 9חלקות 18, 20 מושב גיאה
ערדתוכנית24/ 03/ 156מוסדות ציבור ברחוב אטד פינת רחוב צבר
באר טוביה, באר-טוביה, כפר ורבורגתוכנית8/ 03/ 112/ 22קביעת אזור מגורים בנחלה, משק אזרן, כפר ורבורג
שמעונים, שער הנגבתוכנית7/ 03/ 552מתקני הספקת מים שלמה - ארז
שמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 324/ 5הגדלת זכויות בניה שכ' 42 מגרש 20 כסייפה
שמעונים, אשכול, עין הבשורתוכנית7/ 03/ 285/ 8חוות לולים עין הבשור חווה מס' 2
באר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 169שטח ספורט באר טוביה
נתיבותתוכנית22/ 03/ 104/ 29מגרש 71 רחוב הארזים - שינוי יעוד
שמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 38מגרש 183 שכונה 2 ערערה בנגב
שמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 312/ 10שכונה 1 מגרש 45 ערערה בנגב
באר טוביה, באר-טוביה, אביגדורתוכנית8/ 03/ 124/ 10חלוקת מגרש מגורים ומשק עזר - משפחת אבן צור - מושב אביגדור
שקמים, יואב, נחלהתוכנית6/ 03/ 207/ 10חלקה 20 מושב נחלה