ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית

מס' 2012008 מתאריך 30/07/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
אילתתוכנית2/ 03/ 114/ 62מרכז מסחרי - פנינת אילת
אשדודתוכנית3/ 03/ 106/ 30שינוי בזכויות בניה - רובע ה' - אשדוד
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
אילתתוכנית2/ 03/ 231תוואי צינורות מי ים - חוף צפוני - אילת
אילתתוכנית2/ 02/ 240הגדרת זכויות בניה למבנים ומוסדות ציבור והצללות בשטחים ציבוריים- אילת
שמעונים, שער הנגב, נחל עזתוכנית7/ 03/ 238/ 5פארק הפילים - נח''ל עוז
קרית מלאכיתוכנית18/ 03/ 167איחוד וחלוקת מגרשים ותוספת יח''ד בגבעת הסביונים קרית מלאכי
אילתתוכנית2/ 03/ 249/ 3בית מגורים בסמטת הר שלמה, מגרש 168, רובע 8
אילתתוכנית2/ 03/ 202/ 9משעול פיקוס 1 מערב 6 אילת
תמרתוכנית10/ 02/ 100/ 84תוספת זכויות בניה לכריה באזור תעשיה מישור רותם
שקמים, לכיש, מנוחהתוכנית6/ 02/ 183/ 6תחנת תדלוק מנוחה
אילתתוכנית602-0052654רובע 5 מגרש 11
אשדודתוכנית3/ 03/ 125/ 11קביעת יעודי קרקע חדשים וזכויות בניה במגרשים למגורים רובע טו' אשדוד
אילתתוכנית2/ 03/ 193/ 4מגרש 502 שכונת נווה מדבר אילת
נתיבותתוכנית22/ 03/ 104/ 28מגרש 78 רחוב סמלו נתיבות
אילתתוכנית2/ 03/ 214/ 9מגרש 382 רובע 6 שחמון אילת
שמעונים, לקיהתוכנית7/ 02/ 183/ 28שכונה צ-3 מגרשים 47, 48, 49 לקיה
שמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 318/ 8שכונה 4 מגרשים 65 +66 ערערה בנגב
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 213הקמת פארק / גן גירוני ושינוי מיקום תמח''ש מזרחי - פארק מרמלדה
נתיבותתוכנית22/ 03/ 122/ 4מגרש 302 שכונת נווה נוי נתיבות
אילתתוכנית2/ 03/ 214/ 16מבנה צמוד קרקע במגרש 302 שכונת שחמון רובע 6 אילת
אילתתוכנית2/ 03/ 214/ 15מגרש 325 שכונת שחמון רובע 6
שמעונים, שער הנגב, אור הנרתוכנית7/ 03/ 129/ 7מגורים בקיבוץ אור הנר - מס' קודם 7/ מק/ 2145