ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום

מס' 2012008 מתאריך 02/07/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
אשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 112שינוי לתכנית מתאר מרינה - אשדוד26/09/2011
נושאמחוז דרום (1)הודעות היו"ר
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
נושאמחוז דרום (4)נושא כללי
שמעונים, אשכול, אוריםתוכנית7/ 03/ 118/ 2הרחבת קיבוץ אורים
ערבה תיכונה, הערבה התיכונה, עין יהבתוכנית30/ 03/ 307מתחם תיירות ונופש עין יהב
תוכניתתממ/ 4/ 14/ 40/ 2/ בתכנית מתאר מחוזית מחוז דרום שינוי מס 40/ 2/ ב מבנים יבילים לשרותים חיוניים27/10/2011
באר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 02/ 101/ 76החלפת שטחים משצ"פ למסחר וחניה (חצר המלכה)
אילתתוכנית2/ 03/ 218/ 3בית מגורים ברחוב עין יהב, מגרש 14, שחמון רובע 9 אילת
אילתתוכנית2/ 03/ 252הבית המדברי שכונת אופיר אילת
אשקלוןתוכנית4/ 03/ 147/ 106מתחם רמ''ר אפרידר אשקלון
אילתתוכנית2/ 03/ 214/ 14מגרש 466 שחמון רובע 6 אילת
אילתתוכנית2/ 03/ 135/ 84רחוב צין 691/10 שכונה ג' אילת
אילתתוכנית2/ 03/ 135/ 83בניין 610 שכונה ג' - אילת
שקמים, שפיר, מרכז שפיראתוכניתד/ 6/ 02/ 224/ 20דרך מס' 3 - שינוי תוואי הדרך בקטע צומת מרכז שפירא