ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדה מקצועית למים וביוב

מס' 2012006 מתאריך 18/07/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
שקמים, יואב, גת (קבוץ)תוכנית6/ 03/ 113/ 9"הקיבוץ המתחדש" - קיבוץ גת
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
בני שמעון, עומרתוכניתדר/ 31/ מבט/ 102קריית המודיעין של צה"ל בנגב
שמעונים, שער הנגב, ארזנושאארז/ 1001מתקן לטיפול בשפכים ארז