ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום

מס' 2012034 מתאריך 24/06/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
באר שבעתוכנית5/ מק/ 2620מגורים במגרש מס' 29 רחוב גאולים 32/2 שכ' ג' באר שבע
באר שבעתוכנית5/ מק/ 2618מגורים במגרש מס' 5033 ברחוב אברהם אמיר 29 שכונת רמות האנדרטה באר שבע
חבל אילות, באר אורהתוכנית12/ מק/ 517באר אורה