ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2012011 מתאריך 27/08/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
באר שבעתוכנית5/ 03/ 151/ 22תכנית פינוי ובינוי שכונה ד' - באר שבע
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
ערבה תיכונה, הערבה התיכונה, צופרתוכנית30/ 03/ 308חאן דרך הבשמים צופר
גלילית מחוז הדרום, שמעונים, ערערה בנגב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכניתד/ 11/ 03/ 265מסילת ברזל לבסיס נבטים והיישוב ערערה בנגב
גלילית מחוז הדרום, רמת חובב, רמת נגבתוכניתד/ 11/ 03/ 266מסילת ברזל לעיר הבה"דים26/11/2012
שקמים, יואבתוכנית6/ 03/ 202/ 1מתקני תקשורת באתר גלאון
ערדתוכנית24/ 02/ 101/ 42מיזמים תיירותיים בפארק ערד26/11/2012
אשדודתוכנית3/ 03/ 102/ 94התחדשות אורבנית, פיני בינוי ברחוב הדקל - רובע א'
שקמים, חוף אשקלון, חלץתוכנית6/ 02/ 234/ 48חוות לולים מושב חלץ