ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית

מס' 2012008 מתאריך 13/08/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
שקמים, יואבתוכניתד/ 6/ 02/ 272דרך מקומית קרית גת - נחלה
נושאמחוז דרום (4)נושא כללי
מצפה רמוןתוכנית27/ 02/ 143/ 1מתחם מגורים משולב במלונאות ונופש במערב מצפה רמון - שפת המדבר
באר שבעתוכנית5/ 03/ 115באר שבע, שכונה ט'
שמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 313/ 6שכונה 3 מגרשים 60-56 - ערערה בנגב
שמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 313/ 4מגרש 67 שכונה 3 ערערה בנגב
שקמים, יואב, סגולהבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 134בקשה לשימוש חורג ממבנה חקלאי למיון פרחים ובקרקע חקלאית לבנין מסחרי בית קפה
שמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 320/ 7הגדלת זכויות בניה שכ' 30 מגרש 4 - כסייפה14/11/2012
אילתתוכנית2/ 03/ 246שינוי בזכויות ומגבלות בניה במגרש 49 שכונת שחמון רובע 7
אשדודתוכנית3/ 03/ 102/ 96הגדלת זכויות בניה ושינוי נקודתי בקו בניין קדמי
אשדודתוכנית3/ 03/ 104/ 65הודעה לפי סעיפים 77 ו- 78 - רובע ד' אשדוד
אילתתוכנית2/ 03/ 235/ 13תוספת בניה לבית טורי במשעול חרוב, רובע 4 בשחמון אילת
באר שבעתוכנית5/ 03/ 211/ 33מגורים במגרש A 382 שכונת נחל בקע01/11/2012
באר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 113מגורים במגרש 85 ברחוב אלחריזי 14 נאות לון באר שבע
אבו בסמה, אל סיידתוכנית28/ 03/ 601אזור מלאכה ומסחר אל סייד
באר שבע, עומר, שמעוניםתוכניתד/ 5/ 02/ 102/ 211מסילת ברזל בקו באר שבע דימונה קטע משולש דימונה
תמרתוכנית10/ 03/ 300אתרי התארגנות באזור מישור רותם
שקמים, חוף אשקלון, משעןבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 144שימוש חורג לאיחסון ציוד לקידוחי מים במבנה חדש
שקמים, יואב, סגולהבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 145בקשה לשימוש חורג להקמת חממה למכירת צמחים מושב סגולה