ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום

מס' 2012009 מתאריך 06/08/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז דרום (1)הודעות היו"ר
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
נושאמחוז דרום (4)נושא כללי
שמעונים, שדות נגב, בית הגדיתוכנית7/ 03/ 235מושב בית הגדי
ערבה תיכונה, הערבה התיכונהתוכנית30/ 03/ 317חמי מואה
תל אביב-יפותוכניתתמא/ 10/ ג/ 5תמא חלקית לתחנות כח ורשת חשמל-תחמ"ג צפון ת"א ורצועות לקווי 400 אליה וממנה.
להביםתוכניתתממ/ 4/ 14/ 42תכנית מתאר מחוזית - מחוז דרום - שינוי מס' 42 - דרך היין ברמת הנגב28/06/2007
אבו בסמהנושאמת/ אבו בסמהמרחב תכנון אבו בסמה
תמרישות כללית10/ ני/ 106מפעל ניקוז נחל חימר בקטע שבין כביש 258 למפעל נגב מינרלים
ערדתוכנית24/ 03/ 103/ 16שינוי יעוד מציבורי מיוחד למגורים ברחוב המגדל 1 - ערד
רמת נגבתוכניתתמא/ 46/ 1תכנית מתאר ארצית שינוי מספר 1 - למרכז שהייה וטיפול במסתננים