ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית

מס' 2012009 מתאריך 20/08/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
אילתתוכנית2/ 03/ 114/ 62מרכז מסחרי - פנינת אילת
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
חבל אילותתוכנית12/ 02/ 180שמורת טבע ערבת עברונה
חבל אילותתוכנית12/ 02/ 181מיזם תיירות עברונה
שמעונים, מרחביםתוכנית7/ 03/ 520מאגר מבואות ירושלים
שקמים, לכישתוכנית6/ 02/ 305תכנית מתאר למזרח לכיש
שקמים, יואב, לכישתוכנית6/ 03/ 319יער האלה
שמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 297/ 2מגרשים 106, 107 שכונה 13 כסייפה
באר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 111רחוב הכותל המערבי שכ' א' - באר שבע
שקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 315מתקני הספקת מים זהר (מאגרים)
אשדוד, באר טוביהתוכנית8/ 02/ 101/ 75גן לאומי תל אשדוד
באר שבעתוכנית5/ 03/ 203/ 51מגורים במגרש מס' B 482 ברחוב רנה קסן 36 שכ' רמות
שמעונים, שדות נגב, שרשרתתוכנית7/ 02/ 328/ 25תחנת תדלוק שרשרת
באר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 167שמורת טבע בריכת רוברטס
שדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 100משפחת תורג'מן - שדרות
בני שמעון, שקמים, לכישתוכנית31/ 02/ 305/ 95חירבת זעק
שקמים, חוף אשקלון, זיקיםתוכנית6/ 02/ 234/ 49מחנה צבאי זיקים
בני שמעון, תדהרתוכנית31/ 03/ 145/ 4מבנים חקלאיים - מושב תדהר
שמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 39שכ' 2 ב מגרש 11 ערערה בנגב
באר טוביה, באר-טוביה, אביגדורתוכנית8/ 03/ 124/ 11חלוקת מגרש מגורים א' במושב אביגדור רונן יואל ועופרה
בני שמעון, כרמיםתוכנית31/ 03/ 286/ 3קיבוץ כרמים
אילתתוכנית2/ 03/ 255מגרשי פולו וגולף אילת