ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2012012 מתאריך 15/10/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
אילתתוכנית2/ 03/ 111/ 17מרכז חוף אלמוג - אילת
שמעונים, מרחביםתוכנית7/ 02/ 464אזור חקלאי - הוד הבשור
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
אשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 117אזוור תעשיה דרומי מס' 4 אשדוד
בני שמעון, שקמים, לכישתוכנית7/ 02/ 305/ 76יערות להב שומריה
חבל אילותתוכנית12/ 02/ 112/ 9מבואת כניסה לפארק תמנע