ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה למיתקנים פוטו-וולטאים

מס' 26 מתאריך 12/08/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
שמעונים, שדות נגב, סעדתוכנית7/ מפ/ 1022מתקן פוטו-וולטאי סעד22/10/2012
חבל אילותתוכנית12/ מפ/ 1009מתקן פוטו-וולטאי נאות סמדר
בני שמעון, בית קמהתוכנית31/ מפ/ 1001מתקן פוטו-וולטאי שדה גדול בית קמה
שקמים, יואב, כפר מנחםתוכנית6/ מפ/ 1009מתקן פוטו-וולטאי בשטחי משבצת מושב שורש (ליד כפר מנחם)
שקמים, יואב, גלאוןתוכנית6/ מפ/ 1010מתקן פוטו-וולטאי גלאון
רמת נגב, רביביםתוכנית20/ מפ/ 1004מתקן פוטו-וולטאי רביבים