ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות למיתקנים פוטו-וולטאים

מס' 2012005 מתאריך 09/09/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
בני שמעון, נבטיםתוכנית31/ מפ/ 1003מתקן פוטו-וולטאי מושב נבטים26/11/2012
שמעונים, מרחבים, שדות נגב, בית הגדיתוכנית7/ מפ/ 1033מתקן פוטו-וולטאי מושב בית הגדי
שמעונים, אשכול, אוריםתוכנית7/ מפ/ 1039מתקן פוטו-וולטאי קיבוץ אורים26/11/2012