ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדה לדיור לאומי - מחוז הדרום

מס' 2012011 מתאריך 02/09/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז דרום (1)הודעות היו"ר
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
קרית גתתוכנית9/ 02/ 140/ 2קרית גת צפון - מתחם 07
באר שבעתוכנית5/ 03/ 222נווה מנחם ב' (נחל עשן) פלח 114/11/2012
באר שבעתוכנית5/ 03/ 223נווה מנחם ב' (נחל עשן) פלח 226/11/2012