ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית

מס' 2012010 מתאריך 24/09/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
בני שמעוןתוכנית28/ 03/ 704תארבין שלב ג'
אשקלוןתוכנית4/ 03/ 191תחנת שאיבה שכונת ברנע ב' ו- ג' אשקלון
אילתתוכנית2/ 03/ 202/ 8בית מגורים במשעול לופית, מגרש 8, מערב 6 אילת
שמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 02/ 220/ 19אזור תעשיה שגב שלום שלב ב'
שמעונים, שדות נגב, זרועהתוכנית7/ 03/ 140/ 7חוות לולים - מושב זרועה חלקה 77
שקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 02/ 234/ 50מתחם לוגיסטי - דייגי דוגית
באר טוביה, שקמים, באר-טוביה, שפירתוכנית6/ 03/ 320יער כרמון
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 188מפעל לגידול אצות (חב' קצא"א במכלל אשקלון)
אילתתוכנית2/ 03/ 214/ 19מבנה צמוד קרקע במגרש 311 שכ' שחמון רובע 6 אילת
אילתתוכנית2/ 03/ 214/ 20מבנה במגרש 288 שכונת שחמון רובע 6 אילת
אילתתוכנית2/ 03/ 214/ 21מבנה צמוד קרקע מגרש 301 שכ' שחמון רובע 6 אילת
אילתתוכנית2/ 03/ 214/ 22שינוי בזכויות בניה במגרש 390שכונת שחמון רובע 6
אילתתוכנית2/ 03/ 214/ 28מבנה צמוד קרקע במגרש 292 שכונת שחמון רובע 6 אילת
אילתתוכנית2/ 03/ 214/ 27מבנה צמוד קרקע במגרש 278 שכונת שחמון רובע 6 אילת
אילתתוכנית2/ 03/ 214/ 26מבנה צמוד קרקע במגרש 349 שכונת שחמון רובע 6 אילת
אילתתוכנית2/ 03/ 214/ 25מבנה צמוד קרקע במגרש 389 שכ' שחמון רובע 6 אילת
אילתתוכנית2/ 03/ 214/ 24מבנה צמוד קרקע במגרש 306 שכונת שחמון רובע 6 אילת
אילתתוכנית2/ 03/ 214/ 23מבנה צמוד קרקע במגרש 321 שכונת שחמון רובע 6 - אילת
אילתתוכנית2/ 03/ 214/ 29מבנה צמוד קרקע במגרש 296 שכונת שחמון רובע 6 אילת
אילתתוכנית2/ 03/ 214/ 30מגרש 226 רובע 6 שחמון אילת
שקמים, חוף אשקלון, זיקיםתוכנית6/ 03/ 120/ 9תוספת זכויות בניה במגרש 61 קיבוץ זיקים