ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום

מס' 2012010 מתאריך 03/09/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז דרום (1)הודעות היו"ר
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
שקמים, לכישתוכנית6/ 02/ 297חרוב - ישוב כפרי קהילתי02/04/2008
שמעוניםתוכנית7/ 02/ 303/ 41חלק מתכנית מתאר שדרות שהינה בשער הנגב
שקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 300מרשם19/03/2009
שקמים, לכיש, אמציהתוכנית6/ 03/ 186/ 3הרחבת היישוב אמציה24/12/2009
שקמים, לכישתוכנית6/ 02/ 306גבעות חזן17/12/2008
אילתתוכנית2/ 03/ 255מגרשי פולו וגולף אילת
אילתתוכנית2/ 03/ 114/ 77מבנים ומוסדות ציבור לתרבות ופנאי תא שטח 201 חוף צפוני אילת
דימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 51שטח למבנים ומוסודת ציבור בדימונה
חבל אילותישות כללית2/ ני/ 104/ 2תכנית ניקוז להרחבת תעלת הקינט במסגרת ההגנה על מסוף גבול "רבין"
מבוא העמקים, נצרת עילית, משהדתוכניתתמא/ 37/ ב/ 5/ 1תחנת הגז ציפורית
אור יהודה-אזור, בני ברק, בת ים, גבעתיים, הרצליה, חולון, קרית אונו, רמת גן, רמת השרון, תל אביב-יפו, אור יהודה, אזור, כפר שמריהותוכניתתמא/ 23/ א/ 4/ 1תכנית מתאר ארצית - שינוי 1 לתמא/ 23/ א/ 4 -העברת סמכויות בתמאו"ת