ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה למיתקנים פוטו-וולטאים

מס' 27 מתאריך 23/09/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
שמעונים, מרחבים, רנןתוכנית7/ מפ/ 1015מתקן פוטו-וולטאי מושב רנן14/11/2012
שמעונים, שער הנגב, דורותתוכנית7/ מפ/ 1030מתקן פוטו-וולטאי - קיבוץ דורות14/11/2012
שקמים, חוף אשקלון, גיאהתוכנית6/ מפ/ 1007מתקן פוטו-וולטאי - גיאה
שקמים, חוף אשקלון, תלמי יפהתוכנית6/ מפ/ 1008מתקן פוטו- וולטאי תלמי יפה26/11/2012
רמת נגב, רביביםתוכנית20/ מפ/ 1004מתקן פוטו-וולטאי רביבים
שמעונים, שדות נגב, יושיביהתוכנית7/ מפ/ 1044מתקן פוטו-וולטאי - יושיביה
שקמים, יואב, נחלהתוכנית6/ מפ/ 1011מתקן פוטו-וולטאי נחלה