ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית

מס' 2002001 מתאריך 28/01/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
אופקיםתוכנית23/ 03/ 107/ 28בנה ביתך שכונת בן גוריון
אופקיםתוכנית23/ 03/ 103/ 6יצירת מגרש באזור תעשיה קיים ע"י איחוד מגרשים
אופקיםתוכנית23/ 03/ 107/ 21שינוי בהנחיות בניה - הגדלת אחוזי בניה מגרש 20
אופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 109שינוי לתכנית מפורטת - הקמת מרכז מסחרי - אופקים
אופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 117שינוי לתכנית מפורטת - שינוי יעוד מאזור מגורים ג' לשטח ציבורי פתוח
אופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 115שינוי יעוד מאזור מגורים א' לאזור מסחרי - רח' הרצל
אופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 91בקשה לחזית מסחרית לבנין ושינוי בהנחיות בניה רחוב הרצל 717 - אופקים
אופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 120שינוי בקוי בנין + קולונדה על מנת לאפשר הקמת מרכזון מסחרי
אופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 101אזור תעשיה
אופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 101/ בהרחבת מבנה מסחרי
אשדודתוכנית3/ 03/ 105/ 24הגדלת זכויות בניה ברחוב חוחית 830/05/2002
אשדודתוכנית3/ 03/ 111/ 46הודעה לפי סעיף 77 - 78 לחוק הקמת בית כנסת - רובע יא'
באר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 70שדרות ירושלים- שכונה ט'
באר שבעתוכנית5/ 03/ 105/ 13שינויים בהנחיות ומגבלות בניה במגרש 110
באר שבעתוכנית5/ 03/ 103/ 48הסדרת שטח לתחנת תדלוק - מרכז אזרחי
באר שבעתוכנית5/ 03/ 192/ 4שינוי לתכנית מפורטת - רובע חצרים באר שבע
באר שבעתוכנית5/ 03/ 211/ 5מגרש מסחרי בשכונת נחל בקע
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 96שכונת רמות ד' מזרח
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 90הקצאת שטח עם זכות מעבר לרכבת ושינוי תוואי דרך
באר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 124רח' יד ושם באר-שבע
באר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 113מגדלי גוש עציון
באר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 121שיאים חדשים בע"מ- שינוי
באר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 67שינוי לתכנית מפורטת - קטע מאזור רח' ויצמן שכ' א'
חבל אילותתוכנית12/ 03/ 166שטח לכריית חלוקי נחל - נחל קצב
חבל אילות, שחרותתוכנית12/ 02/ 147/ 2מוקד שרותי תיירות - מעלה שחרות
ערדתוכנית24/ 03/ 137אזור משולב - מרכז תיירותי15/07/2002
שדרותתוכנית21/ 02/ 101/ 31מרכז תחבורה ועסקים- שדרות
מיתרתוכנית15/ 03/ 102/ 32יעוד שטח למקלטים ציבוריים ושצ"פ
עומרתוכנית14/ 03/ 101/ 21שינוי לתכנית מפורטת - כפר ישן - עומר
עומרתוכנית14/ 02/ 100/ 38שינוי לתכנית מתאר - מגרש 526 -עומר
שמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 418מרכז אזרחי חורה
שמעונים, אשכולתוכנית7/ 02/ 302/ 10באר רבובה27/06/2002
שקמים, יואב, נגבהתוכנית6/ 02/ 267שכונת מגורים בקיבוץ נגבה30/05/2002
תוכנית30/ 03/ 178/ 4מושב פארן15/04/2004
תוכנית10/ 03/ 237/ 1שיקום שדה פוספטים - הדרך למכתש הקטן08/05/2002
רהטתוכנית17/ 03/ 354/ 5שכונה 27 - הגדלת שטח ציבור - רהט08/05/2002
באר טוביה, באר-טוביה, בית עזראתוכנית8/ 03/ 113/ 7פיצול אזור מגורים בישוב חקלאי והקמת אזור מגורים א' מגרש סמ' 20 מושב בית עזרא08/05/2002
שמעונים, מרחביםתוכנית7/ 02/ 430מאגר לשימוש חקלאי חוחובה29/04/2002
שקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 02/ 234/ 34שדרת השקמים
בני שמעון, משמר הנגבבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 106מטווח ירי בקיבוץ משמר הנגב
אשדודתוכנית3/ 03/ 130/ 6רובע יב' - אשדוד (מספר קודם 3/ מק/ 2059)01/10/2003
שקמים, חוף אשקלון, הודיהבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 99שימוש חורג בקרקע חקלאית לחניית רכב לאכסון וחלוקת גז