ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית

מס' 2002007 מתאריך 13/05/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
להביםתוכנית20/ 03/ 198מחצבה בנחל רביבים - בשור באזור חלוצה19/12/2002
להביםתוכנית20/ 03/ 260מחצבת אבן שיש - נחל חווה01/08/2004
קרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 102/ 71שינוי יעוד לאזור מגורים מיוחד ולאזור מגורים ג'11/05/2004
קרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 102/ 70הקמת אזור מגורים מיוחד02/06/2004
רהטתוכנית17/ 03/ 187/ 1קרית חינוך רהט15/02/2005
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליתוכנית11/ 03/ 205פלח 1 - שכונת נווה מנחם26/08/2004
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 104שכונת "שער לנוי" - באר שבע17/07/2003
שמעוניםתוכנית7/ 02/ 305/ 37תחנת הדלק אלוני הנגב - על דרך 40
דימונהתוכנית25/ 03/ 107/ 19הגדרת זכויות בניה במגרשים באזור מגורים א' שכונה לדוגמה - דימונה11/12/2003
גלילית מחוז הדרוםתוכנית11/ 03/ 206שכונת נווה מנחם - פלח 214/09/2003
אילתתוכנית2/ 02/ 101/ 82בנין עיריית אילת05/01/2004
באר שבעתוכנית5/ 03/ 116/ 15שינוי בזכויות בניה - רחוב גידם שיכון דרום28/11/2005
אשקלוןתוכנית4/ 03/ 184מגרש 38 שכונת נווה אילן26/06/2003
באר שבעתוכנית5/ 03/ 206/ 21שינוי בזכויות בניה, שכונת נוה מנחם מגרשים 1088A, 1088B06/04/2003
באר שבעתוכנית5/ 03/ 169/ 27שינוי בזכויות בניה - רחוב בצלאל באר שבע03/07/2003
באר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 90שינוי בזכויות בניה מגרש מס' 1 רחוב תל חי10/11/2002
באר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 91שינוי בזכויות בניה - שכונה א' רחוב שחל באר שבע05/05/2003
קרית גתתוכנית9/ 03/ 113/ 5הגדרת זכויות בניה מגרש 160 - רובע הפרחים קרית גת06/04/2003
נתיבותתוכנית22/ 03/ 125הגדלת מגרש 159 ע"ח שצ"פ - שכונת קרית מנחם - נתיבות16/01/2003
דימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 67הרחבת מתחם בית אבות דימונה05/01/2004
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 130חוות רם
באר שבעתוכנית5/ 03/ 160/ 55דרך המשחררים פינת שד' יעלים27/02/2003
שקמים, יואב, נחלהתוכנית6/ 03/ 207/ 6הגדלת זכויות בניה באזור מגורים א' - מושב נחלה16/01/2003