ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום

מס' 2001028 מתאריך 21/05/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
רהטתוכנית17/ מק/ 2098שכונה 7 - רהט30/04/2003
רהטתוכנית17/ מק/ 2120שכונה 10 - רהט
אשדודתוכנית3/ מק/ 2077אזור תעשיה אשדוד24/02/2003
ערבה תיכונה, הערבה התיכונהתוכנית10/ מק/ 1018מתקנים הנדסיים נווה זוהר04/09/2009
אשדודתוכנית3/ מק/ 2082אזור תעשיה צפוני אשדוד31/10/2002
שמעונים, שדות נגב, מעגליםתוכנית7/ מק/ 2032מרכז מעגלים מגרש 19708/10/2003
שמעונים, שדות נגב, שרשרתתוכנית7/ מק/ 2031מושב שרשרת
שמעונים, חורהתוכנית7/ מק/ 2030שכונה 3 חורה06/03/2003
שמעונים, אשכול, שדה נצןתוכנית7/ מק/ 2033מושב שדה ניצן13/10/2004
בני שמעון, משמר הנגבתוכנית7/ מק/ 2027קיבוץ משמר הנגב03/02/2005
באר טוביה, באר-טוביה, שדה עזיהותוכנית8/ מק/ 2061מושב שדה עוזיה21/01/2004
רהטתוכנית17/ מק/ 2131שכונה 18 - רהט
רהטתוכנית17/ מק/ 2133שכונה 17 - רהט24/10/2002
רהטתוכנית17/ מק/ 2124שכונה 28 - רהט24/10/2002
שקמים, חוף אשקלון, נתיב העשרהתוכנית6/ מק/ 2042מושב נתיב העשרה25/12/2003
אשדודתוכנית3/ מק/ 2055אזור תעשיה 2 שוקניון - אשדוד28/11/2002
קרית גתתוכנית9/ מק/ 2008שינוי בקוי בנין והוראות בינוי - חברת ישפרו10/02/2003
אשקלוןתוכנית4/ מק/ 2102רחוב הר מירון 7 ברנע - אשקלון10/02/2003
אשקלוןתוכנית4/ מק/ 2130מגרש B 307 נווה דקלים - אשקלון26/12/2002
אשקלוןתוכנית4/ מק/ 2132כיכר בצומת שד' עופר ורחוב אורי אליאב - אשקלון
אשקלוןתוכנית4/ מק/ 2123כיכר ברחוב ביאליק פינת עליית הנוער - שכונת גן הורדים08/05/2003
אשקלוןתוכנית4/ מק/ 2128בית ספר מקיף ד' - הרחבת מגרש - אשקלון31/10/2002