ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית

מס' 2002008 מתאריך 09/09/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
אילתתוכנית2/ 03/ 218אזור שחמון - רובע 9 - אילת27/01/2004
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 138מגרש 21A אזור תעשיה דרומי - אשקלון10/12/2002
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 96מתחם שיכון עובדים - ברנע אשקלון19/12/2002
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 122מתחם 3 - רובע רמות רבתי19/12/2002
דימונהתוכנית25/ 03/ 133שכונת ממשית - דימונה10/12/2002
ערדתוכנית24/ 02/ 101/ 27שינויים באזור תעשיה קיים21/09/2003
ירוחםתוכנית26/ 02/ 107/ 27פארק ירוחם
בני שמעוןתוכנית7/ 02/ 305/ 34הרחבת מסוף הדלק אשל
תוכנית10/ 02/ 280רה תכנון עין בוקק
שקמים, חוף אשקלון, מבקיעיםתוכנית6/ 03/ 117/ 3חלוקת אזור המגורים למגרשים - מושב מבקיעים22/07/2003
להביםתוכנית20/ 02/ 101/ 44מכון לטיפול בשפכים העיר דימונה10/11/2002
רהטתוכנית17/ 02/ 223/ 13אזור לבנייני ציבור - רהט06/04/2003
באר שבעתוכנית5/ 03/ 206/ 20שינוי בזכויות בניה - נחל עשן מגרשים 188 A-B23/01/2003
שמעונים, מרחבים, בטחהתוכנית7/ 02/ 108/ 2אזור מגורים א' מושב בטחה05/01/2004
ירוחםתוכנית26/ 02/ 121/ 1שטח לבנייני ציבור ( מגרש 88) ירוחם10/11/2002
באר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 90שינוי בזכויות בניה מגרש מס' 1 רחוב תל חי10/11/2002
שקמים, חוף אשקלון, הודיהתוכנית6/ 03/ 156/ 3הגדלת נחלות 69-70 והסדרת נחל - מושב הודיה10/12/2002
שמעונים, אשכול, שדי אברהםבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 112בקשה לשימוש חורג להפיכת מחסנים חקלאיים לקונדיטוריה ביתית
שמעונים, אשכולבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 114בקשה לשימוש חורג להקמת תחנת שאיבה אזורי בשטחים חקלאיים