ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום

מס' 2001047 מתאריך 18/09/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
שדרותתוכנית21/ מק/ 2018תחנת מוניות - שדרות05/08/2004
אשדודתוכנית3/ מק/ 2061תחנת תדלוק מנרב03/06/2003
באר טוביה, באר-טוביה, אמוניםתוכנית8/ מק/ 2065מושב אמונים18/05/2004
אשדודתוכנית3/ מק/ 2063רובע ז' - רחוב חסדאי - אשדוד24/02/2003
אשדודתוכנית3/ מק/ 2081אזור תעשיה צפוני - אשדוד24/03/2003
באר שבעתוכנית5/ מק/ 2242רובע רמות רבתי מתחם 2 שדרטצ הרכס - מגרשים 602, 60324/09/2003
בני שמעון, תאשורתוכנית7/ מק/ 2036מגרש 308 - מושב תאשור30/04/2003
שמעוניםתוכנית7/ מק/ 2037אזור תעשיה ומלאכה זעירה - עזתה
שקמים, שפיר, זרחיהתוכנית6/ מק/ 2045מושב זרחיה04/12/2002
דימונהתוכנית25/ מק/ 1032קניון ומגרש היפר נטודימונה
רהטתוכנית17/ מק/ 2157שכונה 24 - רהט24/03/2003
שדרותתוכנית21/ מק/ 2019שינוי מיקום שטחים למבני ציבור ושצ"פ - שדרות
אשדודתוכנית3/ מק/ 2095שינוי בקווי בנין והנחיות לעיצוב אדריכלי עבור חדרי טרפו במגרשים למבני ציבור24/03/2003
שדרותתוכנית21/ מק/ 2020שכונת רקפת שדרות22/03/2006
באר שבעתוכנית5/ מק/ 2238שכונת רמות רבתי פלח מערבי חלק צפוני - באר שבע24/09/2003
באר טוביה, באר-טוביה, ערוגותתוכנית8/ מק/ 2071תחנת תדלוק - מושב ערוגות
באר טוביה, באר-טוביה, ניר בניםתוכנית8/ מק/ 2069מושב ניר בנים17/09/2003
שמעונים, תל שבעתוכנית7/ מק/ 2028מגרש 913 - תל שבע07/01/2003