ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית

מס' 2002014 מתאריך 28/10/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
אשדודתוכנית3/ במ/ 204רובע יז' - אשדוד16/11/1995
אשדודתוכנית3/ 03/ 118/ 14חוף הים הדרומי - רובע יא' אשדוד12/07/2007
שקמים, יואב, בית נירתוכנית6/ 03/ 142/ 3קיבוץ בית ניר21/06/2004
שקמים, חוף אשקלון, נתיב העשרהתוכנית6/ 02/ 234/ 21מרכז אזרחי מחסום ארז
שקמים, יואבתוכנית6/ 02/ 224/ 9מרכז אחזקה בפלוגות - קק"ל08/06/2005
שקמים, יואבתוכנית6/ 02/ 260מתחם יואב07/07/2005
רמת נגב, נצנה (קהילת חינוך)תוכנית10/ 03/ 168/ 2הרחבת אתר להטמנת אשפה - מועצה אזורית תמר
תוכנית10/ 02/ 112/ 8תכנית מתאר לישוב נווה זוהר15/04/2004
באר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 02/ 101/ 38הרחבת אזור תעשיה "מבצע"27/09/2005
קרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 102/ 67"בית ארן"28/11/2005
שקמים, חוף אשקלון, מבקיעיםתוכנית6/ 03/ 117/ 3חלוקת אזור המגורים למגרשים - מושב מבקיעים22/07/2003
אילתתוכנית2/ 03/ 114/ 54מגרש 20 ד'- החוף הצפוני29/02/2004
שקמים, לכיש, שקףתוכנית6/ 03/ 222/ 3הרחבת מושב שקף06/07/2009
באר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 135הגדלת זכויות בניה לאזור מסחרי - שכונה ג' באר שבע06/04/2003
באר שבעתוכנית5/ 03/ 209/ 8שינוי בזכויות בניה - שכונת נחל עשן27/05/2003
מצפה רמוןתוכנית27/ 03/ 117/ 5הגדלת שטח לבנייני ציבור - בשכונת רמת ספיר31/07/2003
שקמים, חוף אשקלון, תלמי יפהתוכנית6/ 03/ 123/ 5חלוקה למגרשים בשטח המגורים הבנוי - מושב תלמי יפה06/08/2003
להביםתוכנית20/ 02/ 101/ 55מחצבת שיש נחל חווה
אשדודתוכנית3/ 03/ 111/ 50הגדלת זכויות בניה ושינוי בקו בניין- רובע יא' אשדוד17/04/2005
אשקלוןתוכנית4/ 03/ 126/ 33שכונת שמשון - רחוב שפירא אשקלון26/08/2004
מצפה רמוןתוכנית27/ 02/ 142אתר סילוק פסולת בניין מצפון לא.ת. מצפה רמון15/04/2004
שמעונים, אשכול, ניר יצחקתוכנית7/ 03/ 102/ 5קיבוץ ניר יצחק20/10/2003
תמרתוכנית20/ 02/ 101/ 56אתר לכריית חול - עלומים
קרית גתתוכנית9/ 03/ 104/ 41ציפוי גת - אזור התעשיה - קרית גת20/10/2003
באר שבעתוכנית5/ 03/ 169/ 28שינוי בזכויות בניה - רחוב שטורק - שכונה ב' - באר שבע29/03/2005
תוכנית5/ 03/ 103/ 55בנין ביטוח לאומי- מרכז העיר
נתיבותתוכנית22/ 03/ 123/ אמגרש 351 - שכונת שפרה - נתיבות14/08/2003
שקמים, לכיש, שקףתוכנית6/ 03/ 222מושב שקף22/08/1985
שקמים, שפירתוכנית6/ 03/ 146מושב שפיר
שמעונים, אשכול, כסופיםתוכנית7/ 03/ 228קיבוץ כיסופים22/11/1979
באר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 110א.ת. מבצע11/05/1972