ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום

מס' 2002013 מתאריך 11/11/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
אשקלוןתוכנית4/ 03/ 165/ 29הקמת אזור מגורים מתחם רח' הטייסים, עליזה תגר אפרידר - אשקלון17/07/2003
בני שמעון, נבטיםתוכנית7/ 03/ 115/ 6הרחבה קהילתית - מושב נבטים07/07/2005
שמעונים, אשכול, סופהבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 118בקשה לשימוש חורג למשטח זמני לאכסון אגרגטים
גלילית מחוז הדרוםתוכניתתממ/ 4/ 14/ 27תכנית מתאר מחוזית -מחוז דרום- ישוב חדש חירן21/05/2003
תוכניתתמא/ 10/ ב/ 9תכנית מתאר ארצית חלקית לתחנות כח ורשת חשמל - טורבינת גז אלון תבור.10/02/2003
תוכניתתמא/ 31/ א/ 16/ 3תמא משולבת לבניה פיתוח וקליטת עליה-א/3/16 איתור,הקמת תח' תלוק ואז' מנוחה כביש619/01/2003
תוכניתתמא/ 31/ א/ 12/ 1תמ"א משולבת לבניה לפיתוח ולקליטת עליה-שינוי מס'1 לקטע 12-איתור תחנת תדלוק19/01/2003
תוכניתתמא/ 22/ 1תכנית מתאר ארצית ליער וליעור - שינוי מספר 115/07/2003
תוכניתתמא/ 22/ 2תכנית מתאר ארצית ליער וליעור שינוי מספר 2 - הוראת מעבר30/10/2003
עמק חפר, בת חפרתוכניתתמא/ 31/ א/ 16/ 4דרך מס' 5714 בחציית דרך מס' 6(בת חפר)10/02/2003