ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית

מס' 2003002 מתאריך 03/02/2003

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
אילתתוכנית2/ 03/ 114/ 49מגרש 119א' - חוף צופני אילת14/09/2003
אשדודתוכנית3/ 03/ 113/ 18רובע קרית מע"ר צפון אשדוד30/11/2004
באר שבעתוכנית5/ 03/ 103/ 50שינויים באזור מסחרי - מרכז מסחרי באר שבע
באר שבעתוכנית5/ 03/ 167/ 46קרית יהודית - אזור תעשיה ומלאכה משולב במסחר ושרותים15/04/2004
באר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 72בניית מבנה מסחרי והרחבת דרך ברח' מונטיפיורי עבור חניה - באר שבע21/09/2003
חבל אילות, אילותתוכנית12/ 02/ 163מרכז מסחרי אילות26/09/2011
ערדתוכנית24/ 02/ 101/ 29סופר סנטר- ערד02/06/2004
שמעונים, אשכול, כסופיםתוכנית7/ 03/ 228/ 2הרחבת קיבוץ כיסופים10/06/2004
להביםתוכנית20/ 03/ 219/ 1כפר תיירות מדברי - עזוז29/03/2005
גלילית מחוז הדרום, דימונה, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכניתד/ 11/ 02/ 194דרך 25 בקטע ערוער- דימונה03/05/2005
אילתתוכנית2/ 03/ 133/ 3מגרש באזור מגורים א' כיכר רפידים 11 אילת08/02/2005
רהטתוכנית17/ 03/ 404שכונה 38 רהט06/08/2003
באר טוביה, באר-טוביה, כנותתוכנית8/ 03/ 151/ 4מתחם מוסדות חינוך כנות08/06/2003
שקמים, לכיש, נהורהתוכנית6/ 03/ 277אזור תעסוקה נהורה15/01/2004
באר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 92שכונה א' - באר שבע- שינויים בזכויות בניה, בהנחיות והגבלות בניה ובקווי בנין17/07/2003
באר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 02/ 101/ 57הוספת מגרש תעשיה באזור התעשיה באר טוביה16/11/2003
אשדודתוכנית3/ 03/ 130/ 9שינוי בזכויות בניה - רובע יב' - אשדוד21/09/2003
שמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 412/ 1שטח לבנייני ציבור - שכונה 9 חורה29/02/2004
שמעונים, תל שבעתוכנית7/ 03/ 352/ 1מגרש 501 - שכונה 37-38 - תל שבע02/06/2004
שקמים, לכישתוכניתד/ 6/ 02/ 279דרך מספר 358 - קטע שומריה - שקף25/09/2006
דימונהתוכנית25/ 03/ 141רחוב סחלבן החורש - משפחת ארט20/10/2003
שמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 445מתחם ציבורי בשכונה 41 - כסייפה01/10/2003
באר שבעתוכנית5/ 03/ 160/ 56בית ספר קורצ'אק ורמב"ם - שכונה ה' - באר שבע
שקמים, יואבתוכנית6/ 03/ 122/ 9ביטול דרך צדדית מס' 1 - שינוי חלק מתוואי כביש 3 - צומת ראם
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 140רחוב האורגים - באר שבע24/07/2005
דימונהתוכנית25/ 03/ 143שכונת נופי מדבר (כושים עבריים) - דימונה14/08/2003