ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית

מס' 2003003 מתאריך 03/03/2003

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
אופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 112הקמת שטח לבנייני ציבור, שטח מוסד והקמת אזור מגורים21/07/2011
שקמים, יואבתוכנית6/ 02/ 265פארק בריטניה13/03/2007
קרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 160שכונת נאות הכפר26/06/2008
קרית גתתוכנית9/ 02/ 139תחנת דלק "מבחור" - הזרע (על דרך מס' 35) (מספר קודם 269/02/6)
רהטתוכנית17/ 03/ 358/ 1שינוי בזכויות בניה מגרש 59 שכונה 3 רהט29/02/2004
בני שמעוןתוכנית7/ 03/ 103/ 3הרחבה קהילתית - קיבוץ דביר15/01/2004
אשדודתוכנית3/ 03/ 111/ 49מגרש א/ 31 רובע יא'
בני שמעוןתוכנית7/ 03/ 103/ 4אזור תעשיה - קיבוץ דביר23/05/2004
באר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 82הקמת אזור משולב מגורים ומסחר בפינת רח' הפלמ"ח ורח' החלוץ
להביםתוכנית20/ 02/ 101/ 57מתקן לטיהור שפכים - קיבוץ רביבים14/12/2004
באר שבעתוכנית5/ 03/ 211/ 10שינוי בהנחיות בניה - שכונת נחל בקע01/10/2003
קרית גתתוכנית9/ 02/ 101/ 40רימוני גת - קרית גת
בני שמעון, תדהרתוכנית7/ 02/ 305/ 50מתקן הנדסי תדהר (מתקן שאיבה)29/02/2004
שמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 427/ 1מגרש 921 - שכונה 20 - כסייפה11/12/2003
אופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 129בית אשלים - אופקים15/04/2004
אופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 128בית ספר מורשה ובית ספר הגבעה18/02/2004
בני שמעוןתוכנית7/ 02/ 305/ 51אתר מבקרים דודאים17/03/2004
אילתתוכנית2/ 02/ 101/ 93אקואריה - אילת27/09/2005
חבל אילותתוכנית12/ 02/ 172אקואריה - חבל אילות27/09/2005
תוכניתד/ 10/ 02/ 100/ 60דרך מס' 90 מעבר נחל צפית08/02/2005
שמעוניםתוכנית7/ 03/ 449אזור חקלאי שדה תימן
להביםתוכנית20/ 02/ 101/ 60ישוב כפרי קהילתי מרחב עם חלוקים08/06/2005
תוכנית7/ 03/ 103קיבוץ דביר