ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית

מס' 2003004 מתאריך 09/06/2003

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
אילתתוכנית2/ 03/ 214שכונת שחמון- רובע 609/03/2004
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 98נוה זאב - פלח 522/07/2003
באר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 72בניית מבנה מסחרי והרחבת דרך ברח' מונטיפיורי עבור חניה - באר שבע21/09/2003
נתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 143הקמת שטח בנייני ציבור14/12/2004
ערדתוכנית24/ 02/ 101/ 19שינוי לתכנית מיתאר - שכונה 12 ערד04/09/2003
תוכנית30/ 03/ 272כרייה ושיקום שדות נחל גוב15/04/2004
תוכנית30/ 03/ 271כרייה ושיקום נחל סייף15/04/2004
באר טוביה, באר-טוביה, אמוניםבקשה ועדה מקומית8/ 06/ 51הקמת מסגריה במבנה המיועד לסככת טרקטורים
קרית מלאכיתוכנית18/ 03/ 155/ 18חלוקת מגרש 113 לבננית יחידת דיור נוספת06/08/2003
דימונהתוכנית25/ 03/ 107/ 19הגדרת זכויות בניה במגרשים באזור מגורים א' שכונה לדוגמה - דימונה11/12/2003
באר שבעתוכנית5/ 03/ 207/ 13שינוי בזכויות בניה - שכונה ו' - באר שבע17/07/2003
באר טוביה, באר-טוביה, ערוגותתוכנית8/ 03/ 138/ 14פיצול נחלה והקמת אזור מגורים א' במושב ערוגות06/11/2003
באר טוביה, באר-טוביה, בית עזראתוכנית8/ 03/ 113/ 8הרחבת אזור מגורים והגדלת זכויות בניה נחלה 29 - בית עזרא16/11/2003
ערדתוכנית24/ 02/ 101/ 33רובע 6 ערד16/11/2003
באר שבעתוכנית5/ 03/ 128/ 25שינוי בזכויות בניה - מגרש 37 מבצע דני 4604/09/2003
באר שבעתוכנית5/ 03/ 169/ 27שינוי בזכויות בניה - רחוב בצלאל באר שבע03/07/2003
רהטתוכנית17/ 03/ 389/ 2מגרש 48 שכונה 2 - תוספת זכויות בניה - רהט06/08/2003
רהטתוכנית17/ 03/ 404שכונה 38 רהט06/08/2003
אשדודתוכנית3/ 03/ 130/ 5שינוי בזכויות בניה מגרש 2040 רובע יב' - אשדוד22/07/2003
שמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 02/ 220/ 13שינוי תוואי דרך הכניסה לשגב שלום17/07/2003
מצפה רמוןתוכנית27/ 03/ 117/ 5הגדלת שטח לבנייני ציבור - בשכונת רמת ספיר31/07/2003
שקמים, חוף אשקלון, תלמי יפהתוכנית6/ 03/ 123/ 5חלוקה למגרשים בשטח המגורים הבנוי - מושב תלמי יפה06/08/2003
דימונהתוכנית25/ 03/ 139שכונת נווה חורש מערב - דימונה06/08/2003
אשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 94מגרש מס' 5 - אשדוד20/10/2003
באר טוביה, באר-טוביה, כפר אחיםתוכנית8/ 03/ 132/ 8הקמת אזור מגורים א' בשטחי מגורים לבעלי מקצוע14/08/2003
באר שבעתוכנית5/ 03/ 203/ 22שינוי בזכויות בניה ברח' סגל, שכונת רמות באר - שבע14/09/2003
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליבקשה ועדה מקומית11/ 06/ 679הקמת מבנה קליטה ומיון ומשרדי המסגרת- כלא אשל.
שמעונים, אשכול, ניר יצחקתוכנית7/ 03/ 102/ 5קיבוץ ניר יצחק20/10/2003
באר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 92שכונה א' - באר שבע- שינויים בזכויות בניה, בהנחיות והגבלות בניה ובקווי בנין17/07/2003
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 132הקמת קיוסק ברחוב יצחק למדן04/12/2003
בני שמעוןתוכנית7/ 03/ 103/ 5מבנה משק - קיבוץ דביר04/09/2003
אשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 96קביעת תקן חניה למגרשים המיועדים למגורים שונים במרחב תכנון מקומי אשדוד14/09/2003
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 152קטע רחוב צה"ל - מתחם איזק רוטנברג שכונת מגדל אשקלון03/07/2003
ערדתוכנית24/ 03/ 113/ 7אזור מגורים א' ו- ב' רובע יהושפט - ערד04/09/2003
שמעונים, שדות נגבתוכנית7/ 03/ 442חוות יזרעם ב' - זכויות בניה בקרקע04/09/2003
באר שבעתוכנית5/ 03/ 119/ 56שינוי בזכויות בניה - מגרש 51 שכונה ו' באר - שבע17/07/2003
אשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 99מגרשים 17, 18 - המרינה הכחולה14/09/2003
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםבקשה ועדה מקומית11/ 02/ 189/ גתשריט חלוקה במגרשים 24/1, 24/2, 24/3
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםבקשה ועדה מקומית11/ 02/ 189/ בתשריט חלוקה מגרשים 18/1, 18/2, 18/3
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםבקשה ועדה מקומית11/ 02/ 189/ אתשריט חלוקה למגרשים 17/1, 17/2, 405 (חלק)