ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית

מס' 2003007 מתאריך 16/06/2003

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
שמעונים, חורהתוכנית7/ 02/ 177/ 8שכונה 7 - חורה, התווית דרך מתארית באזור מגורים10/06/2004
שקמים, חוף אשקלון, יד מרדכיתוכנית6/ 02/ 234/ 20מפגש יד מרדכי15/11/2005
תוכנית10/ 02/ 112/ 8תכנית מתאר לישוב נווה זוהר15/04/2004
באר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 78שינוי בזכויות בניה רחוב בזל 1510/06/2004
אשדודתוכנית3/ 03/ 115/ 20אזור תעשיה צפוני - אשדוד20/08/2007
באר שבעתוכנית5/ 03/ 104/ 57אזור תעשיה (דרך חברון) באר שבע
באר שבעתוכנית5/ 03/ 167/ 48אזור קרית יהודית באר שבע15/02/2005
אשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 90רובע טז' - אשדוד
באר שבעתוכנית5/ 03/ 192/ 20שינוי ביעודי הקרקע - שכונת נווה זאב14/12/2004
דימונהתוכנית25/ 03/ 137הנחיות לבניית מחסנים בשכונה נווה חורש07/09/2004
שמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 433הסדרת דרך מס' 1 בחורה23/05/2005
באר שבעתוכנית5/ 03/ 206/ 28שינוי בזכויות בניה - שכונת נווה מנחם - באר שבע24/07/2005
תמרתוכנית19/ 03/ 110/ 26מתחמים 4, 5 - רמת חובב08/01/2009
אשדודתוכנית3/ 03/ 104/ 42רובע ד' - אשדוד17/07/2006
שמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 13הקמת שטח לבנייני ציבור בשכונה 2ב' ערערה בנגב03/05/2005
שמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 443אזור מגורים א' - שכונה 8 - חורה17/03/2004
באר שבעתוכנית5/ 03/ 129/ 11שכונה ה' - באר שבע12/08/2004
תוכנית30/ 02/ 286שמורת טבע "נחל שיזף"23/01/2008
באר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 94רחוב כפר דרום - באר שבע17/01/2005
אשדודתוכנית3/ 03/ 104/ 43תוספת 2 יח"ד רובע ד' רחוב הפרש - אשדוד06/03/2006
אשקלוןתוכנית4/ 03/ 152/ 46שכונת שמשון - רחוב צור אפריים - אשקלון05/01/2004
אילתתוכנית2/ 02/ 101/ 93אקואריה - אילת27/09/2005
חבל אילותתוכנית12/ 02/ 172אקואריה - חבל אילות27/09/2005
שקמים, יואבתוכנית6/ 03/ 122/ 9ביטול דרך צדדית מס' 1 - שינוי חלק מתוואי כביש 3 - צומת ראם
אשדוד, אשקלון, באר טוביה, שקמיםתוכניתד/ 6/ 02/ 282רכבת אשדוד - אשקלון29/03/2005
אשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 103השגה על החלטת הועדה המקומית - הסדרת דרך גישה לאתר "רתמים"