ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית

מס' 2003010 מתאריך 21/07/2003

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
באר שבעתוכנית5/ 03/ 167/ 47עמק שרה שלב ד'16/02/2006
תוכנית10/ 02/ 100/ 55בריכות אידוי מפעלי ים המלח
שקמים, יואבתוכנית6/ 03/ 225/ 1גן לאומי תל צפית12/12/2006
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 02/ 212תחנת תדלוק על דרך מס' 31
באר שבעתוכנית5/ 03/ 208/ 5שינוי בזכויות בניה - רחוב גרוסמן שכונת נווה זאב באר שבע27/06/2004
נתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 153שינוי זכויות ומגבלות בניה - מגרש 5010 רחוב ירושלים06/07/2004
בני שמעוןתוכנית7/ 02/ 305/ 47אתר לסילוק פסולת בנין רהט
שמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 02/ 310/ 10שכונה 1 - ערערה בנגב24/01/2007
באר טוביה, באר-טוביה, חצור-אשדודתוכנית8/ 03/ 137/ 6קיבוץ חצור06/03/2006
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 138נחל בקע - באר שבע06/03/2006
שמעונים, שער הנגב, ברור חילתוכנית7/ 02/ 303/ 22/ אהרחבת אזור התעשיה - קיבוץ ברור חיל07/07/2005
דימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 32פארק בן-גוריון - דימונה26/11/2012
באר שבעתוכנית5/ 03/ 184/ 7מגרש 30 - שכונת רמות באר שבע22/04/2004
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 142שכונת נוי פלח 2 - באר שבע
באר שבעתוכנית5/ 03/ 116/ 19מתחם גאולים - באר שבע