ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית

מס' 2003006 מתאריך 11/08/2003

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
אילתתוכנית2/ 03/ 218אזור שחמון - רובע 9 - אילת27/01/2004
אילתתוכנית2/ 03/ 217רובע 10 - שחמון אילת27/01/2004
אילתתוכנית2/ 03/ 114/ 49מגרש 119א' - חוף צופני אילת14/09/2003
באר שבעתוכנית5/ 03/ 201תכנית מפורטת לשכונה "הרכס" רמות באר שבע12/07/2000
תוכנית10/ 02/ 112/ 8תכנית מתאר לישוב נווה זוהר15/04/2004
שקמים, יואבתוכנית6/ 03/ 169/ 1כריית חרסית ליד קדמה "קדמה מזרח"23/09/2004
נתיבותתוכנית22/ 02/ 101/ 15שכונת החורש - נתיבות13/03/2003
בני שמעון, ברושתוכנית7/ 03/ 202/ 412 יח"ד אזור מגורים א' - מושב ברוש16/11/2003
באר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 80שינוי בזכויות בניה - רחוב הגאונים פינת הא"י גאון20/10/2003
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליתוכנית11/ 03/ 160/ 1מלאכות צאן בחורה16/11/2003
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 131שכונת הרכס רמות19/12/2002
אשקלוןתוכנית4/ 03/ 109/ 16רחוב גולני בר-כוכבא אשקלון16/11/2003
שמעונים, אשכול, ניר יצחקתוכנית7/ 03/ 102/ 5קיבוץ ניר יצחק20/10/2003
באר שבעתוכנית5/ 03/ 211/ 10שינוי בהנחיות בניה - שכונת נחל בקע01/10/2003
באר טוביה, באר-טוביה, אורותתוכנית8/ 03/ 140/ 8חלקה 63 - מושב אורות16/11/2003
קרית גתתוכנית9/ 03/ 104/ 41ציפוי גת - אזור התעשיה - קרית גת20/10/2003
באר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 02/ 101/ 57הוספת מגרש תעשיה באזור התעשיה באר טוביה16/11/2003
אשקלוןתוכנית4/ 03/ 109/ 17שינוי לתכנית מפורטת - רח' גבעתי אפרידר - אשקלון01/10/2003
דימונהתוכנית25/ 03/ 141רחוב סחלבן החורש - משפחת ארט20/10/2003
שמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 445מתחם ציבורי בשכונה 41 - כסייפה01/10/2003
דימונהתוכנית25/ 03/ 143שכונת נופי מדבר (כושים עבריים) - דימונה14/08/2003
אילתתוכנית2/ 02/ 101/ 95פארקים תת ימיים ושוניות מלאכותיות - אילת
אילתישות כללית2/ 02/ 101 א'בקשה להיתר בניה עפ"י פרק ה' סעיף 6 בתכנית מיתאר אילת - הקמת מבנה טרנספורמציה
באר שבעישות כללית997/ 2001בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 34
באר שבעישות כללית1056/ 2001בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 74
באר שבעישות כללית1113/ 2001בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 226
באר שבעישות כללית1066/ 2001בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - 111.1
באר שבעישות כללית0221/ 2002בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 20
באר שבעישות כללית1034/ 2001בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 244
באר שבעישות כללית1071/ 2001בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 46.1
באר שבעישות כללית0604/ 2002בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 91
באר שבעישות כללית1135/ 2001בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 12
באר שבעישות כללית0562/ 2002בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 237.2
באר שבעישות כללית0831/ 2002בקשה להיתר בניה בשכונת רמות ד' - מגרש 242
נושאשדות תעופהנושא שדות תעופה