ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית

מס' 2003011 מתאריך 04/08/2003

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
קרית גתתוכנית9/ 03/ 138הרחבת אזור תעשיה - אינטל05/06/2007
באר טוביה, באר-טוביה, עזריקםתוכנית8/ 03/ 115/ 13מושב עזריקם - מתחם צפוני06/07/2004
באר שבעתוכנית11/ 02/ 203תכנית מתאר רמות שבע
אילתתוכנית2/ 03/ 105/ 28שטח מסחרי באזור התעשיה הישן08/11/2005
שקמים, יואבתוכניתד/ 6/ 02/ 272דרך מקומית קרית גת - נחלה
באר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 134הרחבת שטח הקיוסק בצומת רחוב גוש עציון וחניה - שכונה ג'23/09/2004
באר שבעתוכנית11/ 02/ 213רמות ג' באר שבע28/06/2007
שקמים, חוף אשקלון, זיקיםתוכנית6/ 03/ 120/ 6הרחבת אזור מגורים - קיבוץ זיקים07/07/2005
שקמים, חוף אשקלון, גברעםתוכנית6/ 03/ 121/ 3אזור ספורט וארועים - קיבוץ גבר-עם
באר שבעתוכנית5/ 03/ 184/ 6שינוי בזכויות בניה - מגרש 83 - רמות באר שבע15/04/2004
באר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 93שינוי בזכויות בניה = רחוב אוסישקין - שכונה א' - מגרש 30 - באר שבע10/06/2004
שמעונים, מרחביםתוכנית7/ 02/ 448מתקן טיפול בשפכים ומאגר מים מצפון למושב פטיש07/09/2004
באר שבעתוכנית5/ 03/ 206/ 30שינוי בזכויות בניה - שכונת נחל עשן - באר שבע23/05/2005
באר שבעתוכנית5/ 03/ 116/ 18שינוי בזכויות בניה - מגרש 2/ 352 רחוב אלישע - רח' הושע - שיכון דרום באר שבע27/06/2004
באר טוביה, באר-טוביה, ינוןתוכנית8/ 02/ 101/ 58שטח למעונות סטודנטים - מושב ינון04/09/2007
שקמים, לכיש, אחזםתוכנית6/ 03/ 172/ 5מושב אחוזם05/06/2007
אשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 102תכנית פינוי בינוי - אזור תעשיה ומלאכה - אשדוד
באר שבעתוכנית5/ 03/ 162/ 13שינוי בזכויות בניה - מגרש 162 רמות ב' - באר שבע05/01/2004
באר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 94שינוי יעוד משטח לבנייני ציבור לאזור מגורים א' - שכונה א' - באר שבע15/04/2004
תוכנית10/ 02/ 290מתקני מקורות בשמורת המכתש הקטן08/12/2005
תוכנית10/ 02/ 289מתקני מקורות ליד המכתש הקטן08/02/2005
אשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 105רובע מיוחד - אשדוד13/09/2005
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 143מרכז אוטיסטים - באר שבע26/08/2004
מצפה רמוןתוכנית27/ 02/ 101/ 16/ בקריה חינוכית תורנית - מוקד זמני