ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית

מס' 2003007 מתאריך 15/09/2003

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
אשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 71עורף נמל אשדוד
באר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 76הסדרת אזור מסחרי - העיר העתיקה16/11/2003
נתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 105/ אשינוי בזכויות בניה - היוזם: ישיבת מגן ישראל18/02/2004
שמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 03/ 406שטח כריית חלוקי נחל צאלים (מזרח)
שמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 02/ 328/ 4קו ביוב ושטח אגירה וטיפול בשפכים
שקמים, חוף אשקלון, יד מרדכיתוכנית6/ 02/ 234/ 20מפגש יד מרדכי15/11/2005
שקמים, יואבתוכנית6/ 02/ 260מתחם יואב07/07/2005
להביםתוכנית20/ 03/ 260מחצבת אבן שיש - נחל חווה01/08/2004
באר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 02/ 101/ 47כביש עוקף באר - טוביה02/02/2004
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 107קטע דרך חברון07/07/2005
באר שבעתוכנית5/ 03/ 113/ 37שכונה ה'- רחוב כחול לבן16/11/2003
קרית גתתוכנית9/ 02/ 101/ 37שכונת מגורים נופש וספורט - קרית גת22/03/2004
אילתתוכנית2/ 02/ 101/ 82בנין עיריית אילת05/01/2004
בני שמעוןתוכנית7/ 03/ 103/ 3הרחבה קהילתית - קיבוץ דביר15/01/2004
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 118מגרש 1181 שכונת נאות לון04/12/2003
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 117מגרש 1306 שכונת נאות לון16/11/2003
באר שבעתוכנית5/ 03/ 209/ 7שינוי בזכויות בניה - שכונת נחל עשן11/12/2003
שמעונים, שער הנגב, ברור חילתוכנית7/ 03/ 231/ 4קיבוץ ברור חייל11/12/2003
באר טוביה, באר-טוביה, כפר ורבורגתוכנית8/ 03/ 112/ 13פיצול אזור מגורים - מושב כפר ורבורג05/01/2004
ערדתוכנית24/ 03/ 141שינוי באחוזי בניה - שכונת גבים - ערד05/01/2004
שקמים, לכיש, מנוחהתוכנית6/ 03/ 183/ 5חלקה 9 - שינוי בגבולות - מושב מנוחה29/02/2004
תוכנית10/ 02/ 100/ 58בתי צמיחה (חממות) באזורים חקלאיים18/02/2004
אשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 98קביעת הנחיות להקמת מצללות במרפסות - אשדוד11/12/2003
שמעונים, אשכול, צוחרתוכנית7/ 03/ 152/ 17משטרת ישראל צוחר04/12/2003
בני שמעון, כרמיםתוכנית7/ 02/ 286תכנית מיתאר קיבוץ כרמים26/03/1981
שמעוניםבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 120שימוש חורג בקרקע חקלאית לאיחסון אגרגטים
נושאשדות תעופהנושא שדות תעופה