ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית

מס' 2003013 מתאריך 17/11/2003

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
שמעונים, מרחבים, פדוייםתוכנית7/ 03/ 122/ 5שכונת מגורים קהילתית - מושב פדויים15/03/2005
שקמים, חוף אשקלון, כוכב מיכאלתוכנית6/ 03/ 166/ 3הרחבת מושב כוכב מיכאל - 118 יח"ד01/08/2004
באר שבעתוכנית5/ 03/ 206/ 19שינוי בזכויות בניה רח' רבקה - שכונת נחל עשן באר שבע14/07/2004
אילתתוכנית2/ 03/ 111/ 17מרכז חוף אלמוג - אילת
אילתתוכנית2/ 03/ 114/ 57מלון הרודס - חלקה 105 אילת07/09/2004
ערבה תיכונה, הערבה התיכונהתוכנית30/ 03/ 283כריית פוספטים בנחל חצבה מערב
תמרתוכנית19/ 02/ 110/ 24המרכז האזרחי - רמת חובב28/04/2010
שמעונים, שער הנגב, ניר עםתוכנית7/ 02/ 303/ 28אזור BIG - ניר עם - שער הנגב31/08/2005
אילתתוכנית2/ 03/ 105/ 29הרחבת מגרשים באזור התעשיה הישן - אילת26/08/2004
עומרתוכנית14/ 03/ 119פארק תעשיות עומר - מגרש 3717/08/2005
באר טוביה, באר-טוביה, ערוגותתוכנית8/ 03/ 138/ 15קייט כפרי - מושב ערוגות07/07/2005
אופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 127אזור תעשיה - אופקים01/08/2004
קרית גתתוכנית9/ 02/ 101/ 39רובע הפרחים - קרית גת24/05/2009
שמעונים, מרחבים, שדה צביתוכנית7/ 03/ 232/ 5הרחבת הישוב שדה צבי08/06/2005
שמעונים, אשכול, שדי אברהםתוכנית7/ 03/ 277/ 1הרחבת מושב שדי אברהם27/09/2005
אשקלוןתוכנית4/ 03/ 112/ 19שינוי הסדרי תנועה וחניה במגרשים 701 ו- 801 - אזור ברנע אשקלון03/11/2005
באר שבעתוכנית5/ 03/ 211/ 13שינוי בזכויות בניה - שכונת נחל בקע באר שבע01/08/2004
באר שבעתוכנית5/ 03/ 203/ 24שינוי בזכויות בניה - מגרש 14 שכונת רמות באר שבע27/06/2004
באר שבעתוכנית5/ 03/ 192/ 23שינוי לתכנית מפורטת - שכונת נווה זאב באר שבע15/04/2004
באר שבעתוכנית5/ 03/ 151/ 22תכנית פינוי ובינוי שכונה ד' - באר שבע
שמעונים, שדות נגב, סעדתוכנית7/ 03/ 110/ 3הרחבת קיבוץ סעד15/03/2005
שמעונים, שדות נגב, תקומהתוכנית7/ 03/ 119/ 7הקצאת שטח לבנייני ציבור - מושב תקומה15/02/2005
דימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 68בית כנסת "בית אל - רחוב הברוש - דימונה06/07/2004
תוכנית10/ 03/ 139/ 29/ אמלון נובוטל - תמר ערבה תיכונה07/09/2004
להביםתוכנית20/ 03/ 128/ 3כלא נפחא - הרחבה23/05/2006