ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום

מס' 2001108 מתאריך 19/11/2003

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
להביםתוכנית20/ מק/ 3001אשלים - הגרעין הישן05/08/2004
באר שבעתוכנית5/ מק/ 2113שכונת נווה זאב - פלח 6 באר שבע13/12/2001
ערבה תיכונהתוכנית16/ מק/ 2011רחוב הרדוף מס' 3 להבים01/07/2003
אילתתוכנית2/ מק/ 358רובע 4 - שחמון - אילת22/02/2004
אילתתוכנית2/ מק/ 354משתלת התמרים - בית מס' 232
דימונהתוכנית25/ מק/ 1033שכונת הערבה - דימונה19/08/2004
אופקיםתוכנית23/ מק/ 2021שכונת שפירא - אופקים22/07/2004
אשדודתוכנית3/ מק/ 2108רובע סיטי - אשדוד08/01/2004
אילתתוכנית2/ מק/ 362מגרש מס' 205 - שכונת הדקל - אילת
רהטתוכנית17/ מק/ 2168אזור תעשיה - רהט21/01/2004
באר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ מק/ 2073אזור תעשיה עד הלום18/05/2004
שמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ מק/ 2501אזור תעשיה מגרשים 119, 100, 2 - שגב שלום03/05/2004