ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית

מס' 2004001 מתאריך 05/01/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
קרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 102/ 70הקמת אזור מגורים מיוחד02/06/2004
שמעונים, שער הנגב, אור הנרתוכנית7/ 03/ 129/ 4הרחבת קבוץ אור הנר - מגורים א', 138 יח"ד29/02/2004
שקמים, יואב, סגולהבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 95שימוש חורג במבנה חקלאי למזנון
אשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 93מגרש 8 - אזור בקמה אשדוד15/04/2004
אופקיםתוכנית23/ 03/ 125אזור תעשיה צפון חלקה 35/ ג' - שינוי גובה מירבי15/04/2004
שמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 443אזור מגורים א' - שכונה 8 - חורה17/03/2004
בני שמעון, תדהרתוכנית7/ 02/ 305/ 50מתקן הנדסי תדהר (מתקן שאיבה)29/02/2004
קרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 102/ 76הרחבת שטח לאזור מסחרי - קרית מלאכי29/02/2004
גלילית מחוז הדרוםבקשה ועדה מקומית11/ 06/ 708הקמת מבנה קליאה - אוהלי קידר
אופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 129בית אשלים - אופקים15/04/2004
גלילית מחוז הדרוםבקשה ועדה מקומית11/ 06/ 709הקמת מבנה תעסוקה - כלא אשל
באר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 142רחובות השלום - שדרות שז"ר שכונה ג' - באר שבע04/11/2009
אילתתוכנית2/ 03/ 202/ 2תוספת אחוזי בניה - מקור החסידה 11 - אילת
באר טוביה, באר-טוביה, כפר ורבורגבקשה ועדה מקומית8/ 06/ 81שימוש חורג להקמת בית אריזה למלכודות דבק לעכברים
שמעונים, שדות נגב, בית הגדיבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 123שימוש חורג משטח חקלאי למגרש לאחסנת רכב
שקמים, שפיר, איתןבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 105שימוש חורג למבנה למכירת תוצרת חקלאית
שקמים, יואב, סגולהבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 106שימוש חורג ממחסן חקלאי למחסן למכירת רהיטים
שקמים, שפירבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 107שימוש חורג במחסן חקלאי למחסן ולמסחר בטרקטורונים
אילתישות כללית2/ 02/ 101/ ב'בקשה להיתר בניה עפ"י פרק ה' סעיף 6 בתכנית מיתאר להצבת קרוואנים בבי"ס
באר שבעישות כללית0824/ 2003בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' מגרש 92
באר שבעישות כללית0885/ 2003בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 86
באר שבעישות כללית5/ 02/ 102/ 02בקשה להיתר לבניית מוביל לניקוז
באר שבעישות כללית0910/ 2003בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' מגרש 96
באר שבעישות כללית0866/ 2003בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 22
באר שבעישות כללית0922/ 2003בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 229