ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית

מס' 2003015 מתאריך 15/12/2003

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 101הקמת מתקן שאיבה ברח' חבצלת הנגב נווה נוי23/09/2004
באר שבעתוכנית5/ 03/ 206/ 19שינוי בזכויות בניה רח' רבקה - שכונת נחל עשן באר שבע14/07/2004
שקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 02/ 234/ 38שמורת טבע יער כרמיה19/06/2006
אשקלוןתוכנית4/ 03/ 126/ 33שכונת שמשון - רחוב שפירא אשקלון26/08/2004
בני שמעוןתוכנית7/ 02/ 305/ 47אתר לסילוק פסולת בנין רהט
תמרתוכנית20/ 02/ 101/ 56אתר לכריית חול - עלומים
אופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 127אזור תעשיה - אופקים01/08/2004
קרית גתתוכנית9/ 02/ 101/ 39רובע הפרחים - קרית גת24/05/2009
ירוחםתוכנית26/ 03/ 101/ 57חלוקה מעודכנת של גבולות מגרשים - שכונת אלי כהן - ירוחם07/09/2004
באר שבעתוכנית5/ 03/ 203/ 25שינוי בזכויות בניה - מגרשים 130A,B 142 A,B שכונת רמות באר שבע06/03/2006
אשדודתוכנית3/ 03/ 113/ 22מגרש 30 - רובע סיטי - אשדוד30/11/2004
שמעונים, תל שבעתוכנית7/ 02/ 172/ 13אתר לסילוק פסולת יבשה - תל שבע21/09/2006
שמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 02/ 310/ 12אתר לסילוק פסולת יבשה ערערה בנגב15/11/2005
גלילית מחוז הדרום, שמעונים, שגב שלום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 02/ 236אתר סילוק אשפה (פסולת בנין) שגב שלום20/02/2008
באר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 143שכונה ג' - באר שבע30/12/2004
תוכנית30/ 02/ 292מאגר שיזף27/06/2004
רהטתוכנית17/ 03/ 409מתחם 4 - רהט דרום07/07/2005
רהטתוכנית17/ 03/ 410מתחם 3 - רהט דרום24/02/2005
רהטתוכנית17/ 03/ 411מתחם 2 - רהט דרום15/02/2005
רהטתוכנית17/ 03/ 408מתחם 5 - רהט דרום31/08/2005
רהטתוכנית17/ 03/ 412מתחם 1 - רהט דרום24/04/2006