ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית

מס' 2004002 מתאריך 02/02/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
באר שבעתוכנית5/ 03/ 167/ 46קרית יהודית - אזור תעשיה ומלאכה משולב במסחר ושרותים15/04/2004
אילתתוכנית2/ 02/ 101/ 81תכנית למגרשים במערב 6 ומערב 715/04/2004
עומרתוכנית14/ 03/ 118/ 1שינוי בזכויות בניה מגרש 17 אזור תעשיה עומר17/03/2004
באר שבעתוכנית5/ 03/ 192/ 17מגרש 13 רחוב יוהנה ז'בוטינסקי שכונת נווה זאב15/04/2004
באר שבעתוכנית5/ 03/ 208/ 5שינוי בזכויות בניה - רחוב גרוסמן שכונת נווה זאב באר שבע27/06/2004
אילתתוכנית2/ 03/ 220מתחם למגורים ומסחר בשכונה מערב 6 אילת15/04/2004
אשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 71/ אעורף הנמל - אשדוד27/02/2006
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 134מגרש 201 - שד' שז"ר - באר שבע15/04/2004
דימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 30דימונה על הפארק - המתחם המזרחי15/04/2004
רהטתוכנית17/ 03/ 397/ 1שינוי בקו בניין בתחנת דלק דרג א' לתחנה דרג ב' - שכונה 24 - רהט
באר טוביה, באר-טוביה, ערוגותבקשה ועדה מקומית8/ 06/ 80בקשה לשימוש חורג להקמת סככה למסגריה לכלים חקלאיים
בני שמעוןתוכנית7/ 02/ 305/ 51אתר מבקרים דודאים17/03/2004
באר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 02/ 101/ 59בריכות שחיה - באר טוביה27/06/2004
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליתוכנית11/ 02/ 232מחצבות הר מחילות
באר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 94שינוי יעוד משטח לבנייני ציבור לאזור מגורים א' - שכונה א' - באר שבע15/04/2004
באר שבעתוכנית5/ 03/ 192/ 24שכונת נווה זאב פלח 2 באר שבע15/04/2004
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרום23/01/2000