ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום

מס' 2003011 מתאריך 26/01/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ערבה תיכונה, הערבה התיכונהתוכנית30/ 03/ 283כריית פוספטים בנחל חצבה מערב
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 137רחוב יהודה הלוי - באר שבע26/08/2004
בני שמעוןתוכניתתמא/ 16/ אתכנית מתאר ארצית לסילוק אשפה-שינוי מס' א'-אסמ"ר דודאים02/01/1997
גלילית מחוז הדרוםתוכניתתממ/ 4/ 14/ 39תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום שינוי מס' 39 שמורות טבע וגנים לאומיים14/12/2004