ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2004002 מתאריך 09/02/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
אשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 60חוף צפוני- רובע א'26/06/2011
שמעונים, חורהתוכנית7/ 02/ 177/ 8שכונה 7 - חורה, התווית דרך מתארית באזור מגורים10/06/2004
קרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 102/ 71שינוי יעוד לאזור מגורים מיוחד ולאזור מגורים ג'11/05/2004
קרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 102/ 70הקמת אזור מגורים מיוחד02/06/2004
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 125תוספת זכויות בניה והסדרת מעבר לחניה תת קרקעית - אלעד מלונות12/01/2006
באר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 02/ 101/ 52תכנית מתאר לדרך מקומית כביש עוקף בני עיי"ש קטע צפוני05/02/2006
חבל אילות, אילותתוכנית12/ 02/ 112/ 5האגם הנעלם - באזור תמנע15/02/2005
אשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 71/ אעורף הנמל - אשדוד27/02/2006
אבו בסמה, מכחולתוכנית28/ 02/ 104ישוב בדואי חדש מכחול (מרעית)26/08/2004
אבו בסמה, מכחולתוכנית28/ 03/ 401מרכז שרותים לישוב בדואי חדש מכחול (מרעית)26/08/2004
תוכנית30/ 02/ 288מכון לטיפול בשפכים - "עין יהב"07/09/2004