ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית

מס' 2004003 מתאריך 01/03/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
באר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 62הגדלת שטח בניה ברח' הרצל פינת רח' רמב"ם היוזם: הדס השקעות בע"מ
שקמים, לכישתוכנית6/ 02/ 264שמורת טבע גבעות גד23/06/2005
תוכנית30/ 03/ 270כרייה ושיקום שדה חצבה ב'09/11/2004
רהטתוכנית17/ 03/ 356/ 1הסדרת שטח לאזור מגורים - שכונה 1026/08/2004
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 105מרכז הירידים והכנסים
אופקיםתוכנית23/ 02/ 101/ 12קרית חינוך שכונת בן-גוריון02/06/2004
באר טוביה, באר-טוביה, עזריקםתוכנית8/ 03/ 115/ 11מחנה נוער יער עזריקם
שקמים, לכיש, ניר ח"ןבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 97שימוש חורג בקרקע חקלאית הקמת 2 מבנים לנופש וספורט
באר שבעתוכנית5/ 03/ 151/ 20שינוי בזכויות בניה - שכונה ד' באר שבע27/06/2004
שקמים, חוף אשקלון, זיקיםתוכנית6/ 03/ 120/ 6הרחבת אזור מגורים - קיבוץ זיקים07/07/2005
בני שמעון, תדהרבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 113בקשה לשימוש חורג להפיכת מחסן חחקלאי למפעל שלוקים ומשקה קל
אבו בסמה, קאצר א-סרתוכנית28/ 02/ 101ישוב בדואי חדש קסר א סר05/04/2005
אבו בסמה, קאצר א-סרתוכנית28/ 03/ 112מרכז שרותים לישוב בדואי קסר א סר05/04/2005
באר שבעתוכנית5/ 03/ 184/ 6שינוי בזכויות בניה - מגרש 83 - רמות באר שבע15/04/2004
באר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 93שינוי בזכויות בניה = רחוב אוסישקין - שכונה א' - מגרש 30 - באר שבע10/06/2004
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליתוכנית11/ 03/ 165/ 3אתר לחציבת גיר בהר ניצים14/07/2004
באר שבעתוכנית5/ 03/ 211/ 11שינוי בזכויות בניה - שכונת נחל בקע - באר שבע02/06/2004
באר שבעתוכנית5/ 03/ 184/ 7מגרש 30 - שכונת רמות באר שבע22/04/2004
באר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 02/ 101/ 59בריכות שחיה - באר טוביה27/06/2004
באר שבעתוכנית5/ 03/ 192/ 23שינוי לתכנית מפורטת - שכונת נווה זאב באר שבע15/04/2004
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליתוכנית11/ 02/ 235פסל שומר הנגב27/06/2004
שמעוניםבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 120שימוש חורג בקרקע חקלאית לאיחסון אגרגטים
אילתישות כללית2/ 02/ 101/ ג'בקשה להיתר בניה עפ"י פרק ה' סעיף 6 בתכנית מיתאר להקמת מבנה ליחידת החילוץ
שקמיםבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 110שימוש חורג בקרקע חקלאית להכשרת והרחבת מאגר קולחים קיים
באר שבעישות כללית1020/ 2003בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 84
באר שבעישות כללית0938/ 2003בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 59.1
באר שבעישות כללית0858/ 2003בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 41.2
באר שבעישות כללית0774/ 2003בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 16
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםבקשה ועדה מקומית11/ 02/ 189/ דתשריט חלוקה למגרשים 110 - 104, חלק מ- 401 ו- 403
שקמים, חוף אשקלון, זיקיםתוכנית6/ 03/ 120/ 1קיבוץ זיקים24/08/1978