ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית

מס' 2004002 מתאריך 16/02/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
להביםתוכנית16/ 02/ 101/ 5תכנית מיתאר חדשה - להבים24/12/2009
תוכנית30/ 03/ 122/ 1מרכז אזורי שלהב
אילתתוכנית2/ 02/ 101/ 72/ אמבוא אילת בנין שכביץ - אזור משולב משרדים ושרותי דרך
באר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 02/ 101/ 48שמורת טבע בריכת זמורות03/11/2005
ערבה תיכונהתוכנית16/ 02/ 101/ 4שכונת מגורים מערבית המניפה - להבים19/06/2006
בני שמעוןתוכנית7/ 02/ 305/ 40שכונת מגורים מערבים "המניפה" - להבים
ערדתוכנית24/ 03/ 114/ 9הרחבת שטח למלונאות ונופש - ערד28/06/2007
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 129מבואה מערבית15/02/2007
להביםתוכנית20/ 03/ 303שמורת אירוס ירוחם21/09/2006
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 135שינוי בזכויות בניה - נאות לון - באר שבע05/04/2005
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 136שכונת נווה זאב - פלח 7 - באר שבע17/08/2005
אשדודתוכנית3/ 03/ 102/ 87רובע א' - אשדוד23/05/2005
מיתרתוכנית15/ 02/ 101/ 11מתחם דיור מוגן - מיתר08/06/2005
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 139מבואה מזרחית - באר שבע15/02/2007
שמעונים, מרחבים, פטישתוכנית7/ 03/ 121/ 3מושב פטיש - הרחבה שלב ב'14/12/2004
מצפה רמוןתוכנית27/ 02/ 101/ 16/ אקריה חינוכית תורנית - מצפה רמון
שקמים, יואבתוכנית6/ 02/ 283ביטול קטע מסילה קיימת ממזרח למחלף שורק דרכים 6/3/708/02/2005
באר שבעתוכנית5/ 03/ 206/ 32נווה מנחם רחוב רבקה - באר שבע06/03/2006
באר שבעתוכנית5/ 03/ 206/ 35שינוי בזכויות בניה - שכונת נווה מנחם באר שבע30/12/2004
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 141שינוי בזכויות בניה - שכונת נאות לון באר שבע26/08/2004
ערדתוכנית24/ 02/ 101/ 36הפיכת מגרשים בבניה רוויה למגורים בנה ביתך שכונת רננים24/01/2007
שמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 249/ 3שכונה 19 - כסייפה02/08/2006