ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית

מס' 2004004 מתאריך 03/05/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
באר שבעתוכנית5/ 03/ 208/ 2מגרש 301, 608 - שכונת נוה זאב
באר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 67העיר העתיקה - פינת רמב"ם אצ"ג
באר שבעתוכנית5/ 03/ 126/ 18פרוייקט המשחררים
נתיבותתוכנית22/ 02/ 101/ 13פארק קק"ל ע"ש באבא סאלי
שמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 422שכונה 13 חורה14/07/2004
בני שמעוןתוכנית7/ 02/ 305/ 33יעוד שטחים לצרכי ציבור - מרכז קק"ל גילת09/11/2004
באר טוביה, באר-טוביה, עזריקםתוכנית8/ 03/ 115/ 13מושב עזריקם - מתחם צפוני06/07/2004
באר טוביה, באר-טוביה, ינוןתוכנית8/ 03/ 130/ 14הקמת 2 מגרשים, אזור מגורים א' - מושב ינון14/07/2004
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליתוכנית11/ 03/ 205פלח 1 - שכונת נווה מנחם26/08/2004
רהטתוכנית17/ 03/ 296/ 5מרכז אזרחי - רהט24/01/2007
תוכנית10/ 02/ 100/ 55בריכות אידוי מפעלי ים המלח
אשדודתוכנית3/ 03/ 102/ 85שינוי בזכויות בניה רובע א' - רחוב חטיבת ציון07/09/2004
באר שבעתוכנית5/ 03/ 162/ 10רמות ב' - באר שבע30/12/2004
רהטתוכנית17/ 02/ 402תכנית מתאר רהט13/03/2007
שקמים, יואב, סגולהבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 95שימוש חורג במבנה חקלאי למזנון
חבל אילות, אילותתוכנית12/ 02/ 169מנחת ספורטיבי למטוסים קלים "שיטים"08/02/2005
דימונהתוכנית25/ 03/ 137הנחיות לבניית מחסנים בשכונה נווה חורש07/09/2004
שקמים, יואב, סגולהתוכנית6/ 03/ 163/ 7פיצול נחלה מס' 8 - מושב סגולה
שמעונים, שדות נגב, שובהבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 107הקמת מבנה בית אריזה על מגרש המיועד למגורים מושב שובה
נתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 153שינוי זכויות ומגבלות בניה - מגרש 5010 רחוב ירושלים06/07/2004
אילתתוכנית2/ 03/ 105/ 29הרחבת מגרשים באזור התעשיה הישן - אילת26/08/2004
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 152קטע רחוב צה"ל - מתחם איזק רוטנברג שכונת מגדל אשקלון03/07/2003
שמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 02/ 310/ 7מגרש 915 ערערה בנגב17/08/2005
באר שבעתוכנית5/ 03/ 162/ 12שינוי בזכויות בניה - מגרש 11 - שכונת רמות באר שבע15/02/2005
רהטתוכנית17/ 03/ 389/ 3מגרש מסחרי - שכונה 2 - שינוי בזכויות בניה - רהט14/07/2004
באר שבעתוכנית5/ 03/ 116/ 18שינוי בזכויות בניה - מגרש 2/ 352 רחוב אלישע - רח' הושע - שיכון דרום באר שבע27/06/2004
שקמים, לכיש, שדה משהתוכנית6/ 03/ 192/ 3/ אמושב שדה משה12/08/2004
באר שבעתוכנית5/ 03/ 211/ 13שינוי בזכויות בניה - שכונת נחל בקע באר שבע01/08/2004
באר שבעתוכנית5/ 03/ 203/ 24שינוי בזכויות בניה - מגרש 14 שכונת רמות באר שבע27/06/2004
דימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 68בית כנסת "בית אל - רחוב הברוש - דימונה06/07/2004
שמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 319/ 5שכונה 43 - כסייפה27/06/2004
אילתתוכנית2/ 02/ 101/ 95פארקים תת ימיים ושוניות מלאכותיות - אילת
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 143מרכז אוטיסטים - באר שבע26/08/2004
שמעוניםבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 120שימוש חורג בקרקע חקלאית לאיחסון אגרגטים
שמעונים, שער הנגב, נחל עזבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 121שימוש חורג למשטח זמני לאחסנה פתוחה של אגרגטים מסוף קרני
שמעונים, שער הנגב, נחל עזבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 122שימוש חורג מקרקע חקלאית למשטח זמני לאחסנה פתוחה ומכולות של אגרגטים
תוכנית30/ 02/ 292מאגר שיזף27/06/2004
שקמים, יואב, סגולהבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 106שימוש חורג ממחסן חקלאי למחסן למכירת רהיטים
שקמים, חוף אשקלון, ברכיהבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 108בקשה לשימוש חורג במבנה חקלאי לנגריה ולמחסן עצים
בקשה ועדה מקומית10/ 06/ 72בקשה לשימוש חורג להקמת חנות למכירת מוצרי קוסמטיקה
שמעונים, אשכול, עין הבשורבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 124בקשה לשימוש חורג הפיכת סככות חקלאיות למטבח קייטרינג
שקמים, לכישבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 111בקשה לשימוש חורג בקרקע חקלאית להקמת מאגר מים
באר שבעישות כללית1049/ 2003בקשה להיתר בניה בשכונת רמות ד' - מגרש 225
באר שבעישות כללית0970/ 2003בקשה להיתר בניה בשכונת רמות ד' - מגרש 50.2
באר שבעישות כללית1047/ 2003בקשה להיתר בניה בשכונת רמות ד' - מגרש 220
באר שבעישות כללית0116/ 2003בקשה להיתר בניה בשכונת רמות ד' - מגרש 55
באר שבעישות כללית0969/ 2003בקשה להיתר בניה בשכונת רמות ד' - מגרש 235
באר שבעישות כללית0001/ 2004בקשה להיתר בניה בשכונת רמות ד' - מגרש 236.1
באר שבעישות כללית1048/ 2003בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 107
באר שבעישות כללית1045/ 2003בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' מגרש 85