ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום

מס' 2001116 מתאריך 25/02/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
שקמים, חוף אשקלון, כוכב מיכאלתוכנית6/ מק/ 2054כוכב מיכאל
אשדודתוכנית3/ מק/ 2119רובע ט"ו - רחוב יוהנה ז'בוטינסקי 1 - אשדוד30/06/2004
באר שבעתוכנית5/ מק/ 2295נאות לון - רחוב שומרון מספר 42 - באר שבע
באר שבעתוכנית5/ מק/ 2296שכונת נווה נוי - באר שבע
באר שבעתוכנית5/ מק/ 2255שכונת רמב"ם - מגרשים מס' 23, 19, 16 - באר שבע14/12/2004
אשדודתוכנית3/ מק/ 2123רובי יא' - אשדוד17/01/2006
ירוחםתוכנית26/ מק/ 2004/ 1מגרש 25 א' - אזור תעשיה - ירוחם25/11/2008
אילתתוכנית2/ מק/ 366מבנה מסחרי ומסעדה חוף ממן - חוף צפוני - אילת
שקמים, שפיר, אבן שמואלתוכנית6/ מק/ 2058מושב אבן שמואל - משפחת ליטוב - שקמים15/06/2005
עומרתוכנית14/ מק/ 1020שינוי קוי בנין לבריכת שחיה לא מקורה - עומר01/09/2004