ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית

מס' 2004006 מתאריך 19/04/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
שמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 417שכונה 18 - חורה25/06/2006
קרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 102/ 67"בית ארן"28/11/2005
שקמים, חוף אשקלון, מבקיעיםתוכנית6/ 02/ 234/ 29אזור תעשיה מבקיעים17/12/2008
שקמים, חוף אשקלון, בית שקמהתוכנית6/ 02/ 234/ 33גן ארועים בית שקמה
אילתתוכנית2/ 03/ 111/ 17מרכז חוף אלמוג - אילת
שקמים, לכיש, שדה משהתוכנית6/ 02/ 104/ 8חוות הרועים - שדה משה
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליתוכנית11/ 03/ 218בית עלמין בחורה08/02/2005
בני שמעון, כרמיםתוכנית7/ 02/ 286/ 2קיבוץ כרמים05/06/2007
שמעונים, שער הנגב, אור הנרתוכנית7/ 03/ 129/ 5דרך גישה לקיבוץ אור הנר20/08/2007
דימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 31דימונה על הפארק - מתחמים צפוני ומערבי14/11/2004
גלילית מחוז הדרוםתוכנית11/ 02/ 233אתר לפסולת יבשה - חורה13/05/2007
דימונהתוכנית25/ 03/ 142שכונה נווה חורש - קטע מערבי08/11/2005
שקמים, לכיש, אחזםתוכנית6/ 03/ 172/ 5מושב אחוזם05/06/2007
ערדתוכנית24/ 03/ 130/ 3שכונת ראשונים - ערד09/08/2006
שקמים, חוף אשקלון, הודיהתוכנית6/ 02/ 234/ 28/ אגן ארועים סמוך לצומת הודיה -שקמים
אילתתוכנית2/ 02/ 101/ 97חוות הגמלים - אילת
שמעונים, שדות נגב, סעדתוכנית7/ 03/ 110/ 4מתקן לטיפול בשפכים - קיבוץ סעד15/03/2005
שמעונים, תל שבעתוכנית7/ 02/ 172/ 14קרית חינוך מיוחד - שיקום לילדי הבדואים - תל שבע14/11/2004
שמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 324/ 3הרחבת מגרשי מגורים - שכונה 42 - כסייפה12/01/2006