ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית

מס' 2004005 מתאריך 07/06/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 139פרדס חוות עמיצור - אשקלון05/05/2003
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 134אזור תעשיה דרומי - אשקלון
באר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 73הגדלת זכויות בניה וקווי בנין למגרש 32
באר שבעתוכנית5/ 03/ 104/ 56תעשיה ומלאכה משולב במסחר - אזור תעשיה רח' האורגים
באר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 73ביטול קולונדה במגרש והוספת זכויות בניה רח' טרומפלדור - פינת יאיר
באר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 72הסדרת אזור מסחרי בעיר העתיקה רח' ההסתדרות פינת העצמאות
באר שבעתוכנית5/ 03/ 117/ 68שכ' יא' שדרות טוביהו פינת דרך מצדה
דימונהתוכנית25/ 03/ 136חלוקת מגרש למבני ציבור לבניית גן ילדים שכונת הבריכות
נתיבותתוכנית22/ 03/ 104/ 7/ אאזור תעשיה נתיבות
נתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 128/ אהגדלת שטח למבני ציבור - בנין בית כנסת
שדרותתוכנית21/ 03/ 104/ 33שכונת נוה אשכול - שדרות
שמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 02/ 220/ 4אזור מלאכה ותעשיה זעירה - שגב שלום26/10/1995
שקמים, יואב, סגולהתוכנית6/ 03/ 163/ 4הסדרת דרך מושב סגולה
שקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 261חוות לולים - מושב לכיש
באר שבעתוכנית11/ 03/ 199הסדרת שטח למתקנים הנדסיים המיועדים למערכת טיהור שפכים
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליתוכנית11/ 03/ 165/ 2מחצבת הר ניצים - שינוי בשלביות הכריה
גלילית מחוז הדרוםתוכנית11/ 03/ 114הקמת תחנת תדלוק ליד נחל ענים בכביש 31
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליתוכנית11/ 03/ 200מחצבת ערוער
תוכנית10/ 02/ 100/ 55בריכות אידוי מפעלי ים המלח
באר שבעתוכנית5/ 03/ 206/ 19שינוי בזכויות בניה רח' רבקה - שכונת נחל עשן באר שבע14/07/2004
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 121עמק שרה שלב ה'01/08/2004
דימונהתוכנית25/ 03/ 137הנחיות לבניית מחסנים בשכונה נווה חורש07/09/2004
באר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 02/ 101/ 55דרך מקומית מס' 15 - צומת ראם - אזור תעשיה מבצע13/03/2007
אשדודתוכנית3/ 03/ 111/ 50הגדלת זכויות בניה ושינוי בקו בניין- רובע יא' אשדוד17/04/2005
אשקלוןתוכנית4/ 03/ 126/ 33שכונת שמשון - רחוב שפירא אשקלון26/08/2004
באר שבעתוכנית5/ 03/ 206/ 28שינוי בזכויות בניה - שכונת נווה מנחם - באר שבע24/07/2005
שמעונים, מרחבים, תפרחבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 117בקשה לשימוש חורג להפיכת מבנים קיימים בקרקע חקלאית למעון יום
אופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 127אזור תעשיה - אופקים01/08/2004
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 137רחוב יהודה הלוי - באר שבע26/08/2004
קרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 102/ 76הרחבת שטח לאזור מסחרי - קרית מלאכי29/02/2004
תוכנית30/ 03/ 287צוקים - אזורי מסחר, מלונאות ונופש17/01/2005
באר שבעתוכנית5/ 03/ 206/ 29שכונת נווה מנחם באר שבע09/11/2004
שמעונים, תל שבעתוכנית7/ 03/ 381/ 2אזור בנייני ציבור - מגרש 29 שכונה 15 - תל שבע26/02/2007
שמעונים, אשכול, תלמי אליהותוכנית7/ 03/ 152/ 11/ אשכונת מגורים - תלמי אליהו26/08/2004
ירוחםתוכנית26/ 03/ 101/ 57חלוקה מעודכנת של גבולות מגרשים - שכונת אלי כהן - ירוחם07/09/2004
תוכניתד/ 10/ 02/ 100/ 60דרך מס' 90 מעבר נחל צפית08/02/2005
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 141שינוי בזכויות בניה - שכונת נאות לון באר שבע26/08/2004
אילתתוכנית2/ 02/ 101/ 95פארקים תת ימיים ושוניות מלאכותיות - אילת
שמעוניםבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 120שימוש חורג בקרקע חקלאית לאיחסון אגרגטים
תוכנית10/ 03/ 139/ 29/ אמלון נובוטל - תמר ערבה תיכונה07/09/2004
באר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 144שכונה ג' - רחוב גוש עציון - באר שבע14/07/2004
נושאישוב עירוני ניצנהדיון בצורך בתסקיר השפעה על הסביבה
נושאישוב כפרי מרשםדיון בצורך בתסקיר השפעה על הסביבה
באר שבעישות כללית0125/ 2004בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 11
קרית גתישות כללית9/ בת/ 11/ 01בקשה להוצאת היתר בניה להקמת תחנת תדלוק פנימית לשרות עצמי
באר שבעישות כללית0064/ 2004בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 76/1
באר שבעישות כללית0062/ 2004בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 237/1
באר שבעישות כללית1071/ 2003בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 72
אילתישות כללית2/ 02/ 101/ ד'בקשה להיתר בניה עפ"י פרק ה' סעיף 6 בתכנית מיתאר להקמת מימשה סירות
באר שבעישות כללית1024/ 2003בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 113
באר שבעישות כללית1056/ 2003בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 51
באר שבעישות כללית0206/ 2004בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 103