ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית

מס' 2004007 מתאריך 17/05/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
אשדודתוכנית3/ 03/ 118/ 14חוף הים הדרומי - רובע יא' אשדוד12/07/2007
שמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 417שכונה 18 - חורה25/06/2006
שמעוניםתוכנית7/ 02/ 305/ 37תחנת הדלק אלוני הנגב - על דרך 40
אילתתוכנית2/ 03/ 111/ 17מרכז חוף אלמוג - אילת
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליתוכנית11/ 03/ 218בית עלמין בחורה08/02/2005
בני שמעון, כרמיםתוכנית7/ 02/ 286/ 2קיבוץ כרמים05/06/2007
דימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 29דימונה על הפארק - המתחם הדרומי13/09/2005
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 155חיבור לרשת הביוב העירונית - אשקלון12/01/2006
גלילית מחוז הדרוםתוכנית11/ 02/ 233אתר לפסולת יבשה - חורה13/05/2007
באר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 93פארק המדע - העיר העתיקה - באר שבע05/06/2008
באר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 94רחוב כפר דרום - באר שבע17/01/2005
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 160גן לאומי - אשקלון
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 159רחוב דיבולט - שכונת שימשון - אשקלון03/11/2005
באר שבעתוכנית5/ 03/ 192/ 22שינוי בזכויות בניה מגרש 202/2 שכונת נווה זאב03/03/2005
באר שבעתוכנית5/ 03/ 206/ 31שינוי בזכויות בניה - שכונת נווה מנחם רחוב דביר באר שבע14/12/2004
באר שבעתוכנית5/ 03/ 209/ 9שינוי בזכויות בניה - שכונת נחל עשן - באר שבע30/11/2004
באר שבעתוכנית5/ 03/ 151/ 22תכנית פינוי ובינוי שכונה ד' - באר שבע
שמעונים, שקמים, חוף אשקלון, שער הנגבתוכנית6/ 02/ 234/ 41שמורת טבע יער גברעם23/02/2011
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 144אצטדיון באר שבע08/11/2007
באר שבעתוכנית5/ 03/ 207/ 17שינוי בזכויות בניה - שכונה ו' - באר שבע29/12/2005
באר שבעתוכנית5/ 03/ 207/ 18שינוי בזכויות בניה - רחוב חשין 10 - שכונה ו' - באר שבע
אשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 109רחוב תל חי - מגרש 52 - רובע י"ז - אשדוד30/11/2004
באר שבעתוכנית5/ 03/ 211/ 16שינוי בזכויות בניה - שכונת נחל בקע - באר שבע17/01/2005
באר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 96רחוב בזל - שכונה א' - באר שבע23/05/2005
באר שבעתוכנית5/ 03/ 103/ 56רב מכר - מרכז אזרחי - באר שבע14/06/2011