ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2004005 מתאריך 14/06/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
שקמים, יואבתוכנית6/ 02/ 224/ 9מרכז אחזקה בפלוגות - קק"ל08/06/2005
באר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 119/ 11אזור תעשיה באר-טוביה13/09/2001
באר טוביה, באר-טוביה, תלמי יחיאלתוכנית8/ 03/ 114/ 5מושב תלמי יחיאל - הגדלת אזור המגורים ומשקי עזר29/09/2005
קרית גתתוכנית9/ 02/ 139תחנת דלק "מבחור" - הזרע (על דרך מס' 35) (מספר קודם 269/02/6)
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 107קטע דרך חברון07/07/2005
באר שבעתוכנית5/ 03/ 159/ 12שכונת וילות מצדה
חבל אילות, אילותתוכנית12/ 02/ 169מנחת ספורטיבי למטוסים קלים "שיטים"08/02/2005
תמרתוכנית19/ 02/ 110/ 25שינוי תוואי דרך מיתארית מס' 1 - רמת חובב14/11/2004
תוכנית30/ 02/ 288מכון לטיפול בשפכים - "עין יהב"07/09/2004