ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום

מס' 2004005 מתאריך 28/06/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
באר שבעתוכנית5/ במ/ 185רמות ד' - באר שבע20/03/1997
ערבה תיכונה, הערבה התיכונהתוכנית30/ 03/ 283כריית פוספטים בנחל חצבה מערב
שמעונים, אשכול, עין הבשורבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 124בקשה לשימוש חורג הפיכת סככות חקלאיות למטבח קייטרינג
חבל אילותתוכנית12/ 02/ 175שדה תעופה תמנע - חבל אילות06/04/2009
שקמים, חוף אשקלון, חלץתוכנית6/ 03/ 187/ 2שטח אחסנה במחנה חלץ
תוכניתתמא/ 23/ 18תכנית מתאר ארצית למסילות ברזל שינוי מס' 18 מסילת עירון - חדרה (מזרח) - עפולה07/09/2005
תוכניתתמא/ 37/ דתכנית מתאר ארצית חלקית לגז טבעי -חיבור מערת ההולכה לאזור תעשיה חדרה28/10/2004