ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית

מס' 2004006 מתאריך 05/07/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 141תוספת זכויות בניה והתאמת אופי הבינוי שכונת גבעת ציון אשקלון
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 99יעוד שטח לבנייני ציבור - תחנת הסגר לכלבים
באר שבעתוכנית5/ 03/ 109/ 16תוספת קומת להגדלת שטח הדירה - נווה עופר
באר שבעתוכנית5/ 03/ 117/ 72הגדלת שטח הבניה ושינוי בקווי בנין רח' דוד פנקס
שמעונים, שדות נגבתוכנית7/ 03/ 396/ 1תחנת דלק ושרותי דרך - חוות יזרעם
שקמים, לכיש, שדה דודתוכנית6/ 03/ 198/ 5שינוי חלוקה בין המגרשים בהתאם למצב קיים - מושב שדה דוד
שקמים, חוף אשקלון, גיאהתוכנית6/ 03/ 158/ 5חלוקת מגרש 34 - מושב גיאה
שקמים, שפיר, קוממיותתוכנית6/ 03/ 157/ 4מושב קוממיות - מרכז ללימוד והדרכה "זרעים"
שקמים, חוף אשקלון, נצניםתוכנית6/ 02/ 234/ 26שכונה קהילתית ודיור מוגן - קיבוץ ניצנים23/09/2004
להביםתוכנית20/ 03/ 269כריית חלוקי נחל - משאבי שדה
תוכנית10/ 03/ 146/ 2מרכז מושב באר צופר
להביםתוכנית20/ 03/ 274מתקן מטאורולוגי שבטה
להביםתוכנית20/ 03/ 244/ 1כרייה וחציבה הר שחר דרום31/12/2000
תוכנית30/ 03/ 270כרייה ושיקום שדה חצבה ב'09/11/2004
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליתוכנית11/ 02/ 117מתקן ימי להתפלת מי ים - אנית התפלה "באר ים"
גלילית מחוז הדרום, דימונה, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכניתד/ 11/ 02/ 194דרך 25 בקטע ערוער- דימונה03/05/2005
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 101הקמת מתקן שאיבה ברח' חבצלת הנגב נווה נוי23/09/2004
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 143רח' הטייסים מגרש 54 - אפרידר
אשקלוןתוכנית4/ 03/ 112/ 17"שוויצריה הקטנה" - ברנע - אשקלון
ערדתוכנית24/ 03/ 107/ 20שינוי בקו בנין (מגרש 33/1) שכונת נעורים - ערד05/06/2007
חבל אילות, יטבתהתוכנית12/ 03/ 137/ 6קיבוץ יוטבתה
אשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 89אזור תעשיה חדש - אשדוד24/07/2005
תוכנית10/ 02/ 100/ 55בריכות אידוי מפעלי ים המלח
אילתתוכנית2/ 03/ 133/ 3מגרש באזור מגורים א' כיכר רפידים 11 אילת08/02/2005
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 148שדרת השקמים
באר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 134הרחבת שטח הקיוסק בצומת רחוב גוש עציון וחניה - שכונה ג'23/09/2004
שמעונים, שער הנגב, איביםתוכניתד/ 7/ 02/ 303/ 25דרך 333 איבים ארז קטע מערבי30/12/2004
אילתתוכנית2/ 03/ 110/ 15אזור משולב מסחר ומגורים בשכונת המאפיה אילת26/01/2005
שמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 02/ 220/ 12מפעל "טנא עוף" - שגב שלום29/03/2005
שקמים, יואב, רבדיםתוכנית6/ 03/ 111/ 6קיבוץ רבדים כולל שכונה קהילתית09/11/2004
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 156פיסגת אפרידר - אשקלון26/08/2004
שמעונים, מרחביםתוכנית7/ 02/ 448מתקן טיפול בשפכים ומאגר מים מצפון למושב פטיש07/09/2004
באר שבעתוכנית5/ 03/ 199/ 3שינוי בזכויות בניה -- רובע רמות רבתי - מגרש 51 - באר שבע26/08/2004
אשדודתוכנית3/ 03/ 113/ 22מגרש 30 - רובע סיטי - אשדוד30/11/2004
אשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 90/ ארובע טז' - אשדוד30/12/2004
שקמים, יואב, סגולהבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 112בקשה לשימוש חורג להצבת מבנים ניידים למגורי עובדים
קרית גתישות כללית9/ בת/ 11/ 01בקשה להוצאת היתר בניה להקמת תחנת תדלוק פנימית לשרות עצמי
אילתישות כללית2/ 02/ 101/ ד'בקשה להיתר בניה עפ"י פרק ה' סעיף 6 בתכנית מיתאר להקמת מימשה סירות
בני שמעון, נבטיםבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 125בקשה לשימוש חורג להקמת 4 יח"ד לאירוח כפרי מושב נבטים
חבל אילות, באר אורהבקשה ועדה מקומית12/ 06/ 16הקמת קו מאסף מכון טיהור וקו סניקה לשפכי באר אורה
שמעונים, תל שבעישות כללית7/ 02/ 172/ 1(01)בקשה להיתר לבניית ספריה בתל שבע
תוכניתתתל/ 3/ 4/ 9/ אמסילת לוד באר שבע בקטע שבין נען לבאר שבע29/12/2004