ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית

מס' 2004010 מתאריך 26/07/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
אשדודתוכנית3/ 03/ 113/ 11קרית מע"ר דרום30/12/2004
אשקלוןתוכנית4/ 03/ 131/ 15בריכות המים - גבעת ציון אשקלון30/11/2006
שקמים, יואבתוכניתד/ 6/ 02/ 272דרך מקומית קרית גת - נחלה
להביםתוכנית20/ 02/ 172/ 1שמורת טבע - מצוק הצינים04/09/2007
נתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 154הפיכת מגורים לשטח למוסד והגדלת זכויות בניה אבוחצירא 1816/10/2006
תמרתוכנית20/ 02/ 101/ 56אתר לכריית חול - עלומים
מצפה רמוןתוכנית27/ 02/ 101/ 24פארק עירוני רמון30/11/2006
שקמים, יואבתוכניתד/ 6/ 02/ 251/ 1דרך גישה "זוהרים"
שמעונים, שער הנגב, אור הנרתוכנית7/ 03/ 129/ 5דרך גישה לקיבוץ אור הנר20/08/2007
רהטתוכנית17/ 02/ 223/ 15שינוי בזכויות בניה בתכנית מיתאר רהט31/08/2005
באר טוביה, באר-טוביה, חצור-אשדודתוכנית8/ 03/ 137/ 6קיבוץ חצור06/03/2006
אילתתוכנית2/ 03/ 221שינוי בזכויות בניה מגרש 164 רובע 4 שחמון - אילת08/06/2005
שמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 13הקמת שטח לבנייני ציבור בשכונה 2ב' ערערה בנגב03/05/2005
עומרתוכניתד/ 14/ 02/ 100/ 42דרך מס' 60 מחלף עומר29/06/2009
באר שבעתוכנית5/ 03/ 192/ 22שינוי בזכויות בניה מגרש 202/2 שכונת נווה זאב03/03/2005
שמעונים, שדות נגב, סעדתוכנית7/ 03/ 110/ 3הרחבת קיבוץ סעד15/03/2005
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכניתד/ 11/ 02/ 234כביש עוקף מערבי - באר שבע26/06/2008
באר שבעתוכנית5/ 03/ 139/ 8מתחם רמב"ם (מגרשים 8 ו- 303) - באר שבע05/01/2006
שקמים, לכיש, שפירתוכניתד/ 6/ 02/ 224/ 14דרך 35530/04/2007
באר טוביה, שקמים, באר-טוביה, יואבתוכניתד/ 8/ 02/ 101/ 64מחלף ראם - כבישים 40/3 - באר טוביה
רהטתוכנית17/ 03/ 345/ 8מגרש 217 - שכונה 17 - רהט03/03/2005
גלילית מחוז הדרום, שמעונים, חורה, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 02/ 243דרך מס' 316 - דרך גישה לחירן
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליתוכנית11/ 02/ 242ברכות תמלחת - עוף טנא
בני שמעוןתוכנית7/ 03/ 463ישוב קהילתי כרמית - שלב א' - שמעונים05/02/2006
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 03/ 156/ 5מרכז ספורט - ישוב ליבנה05/01/2006
דימונהתוכנית25/ 03/ 145מרכז טופז - דימונה13/09/2005